Каталог матеріалів

Урок №71 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Звук [в], позначення його буквою в, В (ве). Читання складів і слів з буквою в.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №071. Читання. Звук [в], позначення його буквою в, В (ве).

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

розвивати в учнів уміння сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [в]; ознайомити дітей із друкованою буквою в, В; учити читати склади-злиття і слова з буквою в; формувати навички читання слів і речень із вивченими буквами;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап

Слайд 3. Психологічна настанова на урок.

  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 4-7. Вправи на постановку дихання та розвиток артикуляції.

«Понюхайте квітку»

Слайд 8. Робота над скоромовкою

Слайд 9. Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 10-11. Гра «Букви пригадай, правильно читай».

  • Повідомлення теми і мети уроку

ІIІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 12. Визначаємо спільний звук.

Слайд 13. Правильно вимовляємо звуки.

Слайд 14. Правильно вимовляємо звуки.

Слайд 15-16. Знайомимося з буквою.

Слайд 17. Перегляд відео.

Слайд 18. Рухлива вправа.

Слайд 19. Послухайте вірш. Запам’ятайте слова зі звуками [к]

Слайд 20. Визнач, які три слова «заховалися» в одній схемі

Слайд 21. Робота з конструктором LEGO

Слайд 22. Читання складів.

Слайд 23-24. Читання слів (повільно)

Слайд 25. Читання слів із завданням.

Слайд 26. Фізкультхвилинка.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 27. Читаємо швидко.

Слайд 28. Робота над ребусом.

Слайд 29. Склади звукові схеми до слів.

Слайд 30.  Гра «Відшукай слова».

Слайд 31.  Гра «Склади слова».

Підсумок та рефлексія уроку. Вправа «Емоційна ромашка». Дай відповіді цеглинками LEGO.

Слайд 32. Використання стратегії «Ромашка Блума».

Слайд 33. З якою буквою ознайомилися на уроці? (В).

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні