Каталог матеріалів

Урок №67 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Розв’язуємо задачі, які містять відношення різницевого порівняння

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок № 67. Розв’язуємо задачі, які містять відношення різницевого порівняння.

Мета: формувати обчислювальні навички, уміння розв’язувати складені задачі, актуалізувати знання опорних схем простих задач, у тому числі й задач, що містять відношення різницевого порівняння; формувати вміння розв’язувати складені задачі, що містять відношення різницевого порівняння, додавати і віднімати одноцифрове число в межах 100 з переходом через розряд двома способами; закріпити розуміння залежності суми від зміни одного з доданків, залежності різниці від зміни від’ємника.

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

Сьогодні ми продовжимо працювати над опануванням вміння розв’язувати складені задачі та закріпимо вміння виконувати додавання й віднімання двома способами. Ви маєте бути дуже уважними до себе, спостерігати й відмічати, що у вас виходить добре, а над чим ще слід попрацювати. Наприкінці уроку ви розкажете про результати власних навчальних досягнень.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 11-12. Завдання 1. Перетвори текст на задачу. Доповни короткий запис і схему до задачі, яку склав Богдан. Розв'яжи задачу.

Слайд 13-14. Завдання 1. Склади обернену задачу, щоб шуканим у ній було число 59. Розв'яжи цю задачу. Скористайся коротким записом і схемою. Доповни їх. Що спільне в розв'язаннях двох задач? Чому?

Слайд 15-16. Завдання 2. Перевір роботу учня. У чому він помилився?

Слайд 17. Фізкультхвилинка.

Слайд 18-20. Завдання 3. Розглянь кожний стовпчик. З'ясуй, що змінилося в рівностях. Як це вплине на результат? Закінчи обчислення.

Слайд 21-23. Завдання 4. Значення якого виразу в стовпчику обчислити зручніше? Обчисли його. Скористайся залежністю результату від зміни компонента і знайди значення іншого виразу.

Слайд 24-25. Завдання 5. Знайди значення виразів двома способами.

Слайд 26. Рухлива вправа.

Слайд 27-28. Завдання 1. Розв'яжи задачу, користуючись підказками. Склади і розв'яжи обернену задачу, щоб шуканим було число 27.

Слайд 29. Завдання 2. Знайди значення виразів двома способами за схемами.

Слайд 30. Домашні тренувальні вправи.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні