Каталог матеріалів

Урок №64-65 для 2 класу з української мови та читання за І. Большаковою - Підсумок з теми. Робота з дитячою книжкою: книжки, які я люблю читати.

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови (читання, письмо) з використанням навчально-методичного комплекту «Українська мова». Большакова І.О., Пристінська М.С.

Урок №64-65. Підсумок з теми. Робота з дитячою книжкою: книжки, які я люблю читати.

Очікувані результати:

Читаємо: самостійно обирає книжки для читання, може пояснити, чому обирає книгу, прогнозує орієнтовний зміст твору за заголовком, читає правильно та виразно вголос різні тексти, знаходить у тексті незнайомі слова, відповідає на питання за змістом, визначає тему та головну думку твору.

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення письмових робіт, а також слів, що пишуться так, як вимовляються;

Взаємодіємо усно: розповідає про книгу та власні почуття і емоції від прочитаного, спирається на власний життєвий досвід, дотримується норм мовленнєвого етикету.

Обладнання: мультимедійний комплект, цеглинки Лего, картки.

Хід уроку

ОК (організація класу)

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату класу. Вправа «Дай мені 5».

МНД (мотивація навчальної діяльності)

Слайд 3. Робота над віршем, доповнення. Бесіда за змістом.

АОЗ (актуалізація опорних знань)

Слайд 4. Складання асоціативного куща.

Слайд 5. Каліграфічна хвилинка. Робота в зошиті.

Слайд 6. Доповнення прислів’їв, пояснення значення.

Слайд 7. Повідомлення теми та мети уроку.

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Слайд 8.  Робота в парах. Визначаємо значення слів.

Слайд 9.  Рухлива вправа.

Слайд 10.  Робота в парах. Гра «Пряме та переносне значення»

Слайд 11. Робота в групах. Складаємо речення з багатозначними словами, так щоб вони мали різне значення.

Слайд 12. Знаходимо омоніми.

Слайд 13. Фізкультхвилинка.

Слайд 14-16. Тестування з цеглинками Лего.

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд 17. Тестування з цеглинками Лего.

Слайд 18. Вправа «Крісло автора»

Слайд 19. Слухаємо казку «Мудра дівчина».

Підсумок

Слайд 20. Вправа «Все в твоїх руках»

Рефлексія

Слайд 21. Вправа «Світлофор настрою».

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні