Каталог матеріалів

Урок №63 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Звуки [с], [с'], буква с, С (ес). Читання складів і слів із буквою с.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

Урок №063. Читання. Звуки [с], [с'], буква с, С (ес). Читання складів і слів із буквою с.

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити учнів розрізняти звуки [с] і [с’], сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуками [с] і [с’]; ознайомити учнів з друкованою буквою с, С, що може позначати звуки [с] і [с’]; формувати вміння читати склади-злиття і слова з буквою с; формувати навички читання слів і речень із вивченими буквами;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап

Слайд 3-9. Гра «Створюємо настрій».

  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 10. Робота над скоромовкою

Слайд 11. Гімнастика для очей.

Повідомлення теми і мети уроку

IІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 12. Прочитайте:

Слайд 13. Визначаємо спільний звук.

Слайд 14. Правильно вимовляємо звуки.

Слайд 15. Правильно вимовляємо звуки.

Слайд 16-17. Звуки вивчаємо – слова добираємо.

Слайд 18. Склади звукові схеми до слів.

Слайд 19-20. Знайомимося з буквою.

Слайд 21. Перегляд відео.

Слайд 22. Робота з конструктором

Слайд 23. Рухлива вправа.

Слайд 24. Порівняй останні звуки в словах.

Слайд 25. Завдання 3

Слайд 26. Читання складів.

Слайд 27. Читання односкладових, двоскладових слів та слів з прийменником. Повільне читання.

Слайд 28. Пояснення значення слів «ніс» — частина тіла, «ніс» — виконання дії.

Слайд 29. Читання односкладових, двоскладових слів. Швидке читання.

Слайд 30. Фізкультхвилинка.

Слайд 31. Читання слів.

ІІІ. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 32. Прочитай речення

Слайд 33.  Гра «Склади слова».

ІV. Підсумок та рефлексія уроку. Вправа «Веселка».

Слайд 34. З якою буквою ознайомилися на уроці? (С)

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні