Каталог матеріалів

Урок №60 для 2 класу з української мови та читання за І. Большаковою - Порівнюємо оповідання і казку.

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови (читання, письмо) з використанням навчально-методичного комплекту «Українська мова». Большакова І.О., Пристінська М.С.

Урок №60. Порівнюємо оповідання і казку.

Очікувані результати:

Читаємо: прогнозує орієнтовний зміст твору за заголовком, читає правильно та виразно вголос різні тексти, знаходить у тексті незнайомі слова, відповідає на питання за змістом, визначає тему та головну думку твору, співвідносить сюжет з власним життєвим досвідом, розповідає про персонажів, висловлює емоції;

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил;

Взаємодіємо усно: висловлює і доводить власну думку, знаходить спільне і відмінне у творах, вступає у діалог;

Досліджуємо мовлення: знаходить у мовленні і використовує у власному мовленні слова близькі за значенням, омоніми, багатозначні слова.

Обладнання: мультимедійний комплект, цеглинки Лего, картки.

Хід уроку

ОК (організація класу)

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

Слайд 3-4. Робота над загадками.

АОЗ (актуалізація опорних знань)

Слайд 5. Каліграфічна хвилинка. Робота в зошиті.

Слайд 6. Робота над проблемним питанням.

Слайд 7. Повідомлення теми та завдань уроку.

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Слайд 8.  Робота з підручником (с.77). Слухання та попередній аналіз казки. Вправа «Передбачення».

Слайд 9. Рухлива пауза.

Слайд 10-12.  Читання та аналіз тексту. Вправа «Читацьке колесо». Аналіз будову тексту. Складання продовження.

Слайд 13. Фізкультхвилинка.

Слайд 14-16. Працюємо над казкою. Словникова робота.

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд 17-18. Робота в групах. Шукаємо у творах спільне і відмінне. Порівнюємо казку і оповідання. Будуємо діаграму Венна.

Підсумок

Слайд 19. Вправа «Ромашка Блума»

Рефлексія

Слайд 20. Вправа «Емоційні ромашки».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні