Каталог матеріалів

Урок №59 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Звуки [н], [н'], позначення їх буквою н, Н (ен). Читання складів і слів з вивченими буквами.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

Урок №059. Читання. Звуки [н], [н'], позначення їх буквою н, Н (ен). Читання складів і слів з вивченими буквами.

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити учнів розрізняти звуки [н] і [н’], сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуками [н] і [н’]; ознайомити учнів з друкованою буквою н, Н, що може позначати звуки [н] і [н’]; формувати вміння читати склади-злиття і слова з буквою н, добирати слова зі звуками [н] і [н’];

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап

Слайд 3. Психологічна настанова – «Веселка».

Слайд 4-6. Артикуляційні вправи.

  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 7. Робота над скоромовкою

Слайд 8. Гімнастика для очей.

  • Повідомлення теми і мети уроку

IІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 9. Гра «Розгадай кросворд».

Слайд 10-11. Правильно вимовляємо звуки.

Слайд 12.  Склади звукові схеми до слів.

Слайд 13-14. Знайомимося з буквою «ен».

Слайд 15. Пофантазуйте, на що схожа буква.

Слайд 16. Рухлива вправа.

Слайд 17. Порівняй перші звуки в словах.

Слайд 18. Послухайте вірш. Запам’ятайте слова зі звуками [н], [н ].

Слайд 19. Робота з конструктором LEGO. Робота в групах.

Слайд 20. Читання обернених та прямих складів.

Слайд 21. Читання слів.

Слайд 22. Читання речень за допомогою малюнків.

Слайд 23. Читання тексту.

Слайд 24. Фізкультхвилинка.

Слайд 25. Послухай вірш.

Слайд 26. Використання стратегії «Ромашка Блума».

ІІІ. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 27. Гра «Так чи ні?»

ІV. Підсумок та рефлексія уроку. Поділися своїми враженнями від уроку.

Слайд 28. З якою буквою ознайомилися на уроці? (Н)

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні