Каталог матеріалів

Урок №59 для 2 класу з української мови та читання за І. Большаковою - Багатозначні слова й омоніми. Вірші Грицька Бойка

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови (читання, письмо) з використанням навчально-методичного комплекту «Українська мова». Большакова І.О., Пристінська М.С.

Урок №59. Багатозначні слова й омоніми. Вірші Грицька Бойка.

Очікувані результати:

Читаємо: читає правильно та виразно вголос різні тексти, знаходить у тексті незнайомі слова, відповідає на питання за змістом, визначає тему та головну думку твору, співвідносить сюжет з власним життєвим досвідом, висловлює емоції;

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення письмових робіт, а також слів, що пишуться так, як вимовляються;

Взаємодіємо усно: за допомогою мови, жестів та міміки передає гумористичний характер віршів, емоції персонажів та своє ставлення до них, правильно використовує у мовленні багатозначні слова та близькі за значенням слова;

Досліджуємо мовлення: аналізує вживання багатозначних слів у мові, знаходить омоніми, порівнює власне мовлення з мовленням інших.

Обладнання: мультимедійний комплекс, цеглинки Лего, картки.

Хід уроку

ОК (організація класу)

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату класу. Вправа «Дай мені 5».

МНД (мотивація навчальної діяльності)

Слайд 3. Вправа на увагу «Забери зайві букви».

АОЗ (актуалізація опорних знань)

Слайд 4. Каліграфічна хвилинка. Робота в зошиті. Аналіз значення слова.

Слайд 5-6. Робота над дидактичною казкою.

Слайд 7. Повідомлення теми та мети уроку.

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Слайд 8.  Робота з підручником (с.76). Досліджуємо мовні явища, аналізуємо таблицю. Вправа 1.

Слайд 9.  Рухлива пауза.

Слайд 10.  Знайомство з біографією і творчістю Грицька Бойка. Слухаємо вірш.

Слайд 11-12. Робота з підручником (с.76). Читаємо вірші, розрізняємо значення слів, які пишуться однаково.

Слайд 13. Театралізація гумористичних мініатюр Грицька Бойка.

Слайд 14. Фізкультхвилинка.

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд 15. Робота в зошиті з друкованою основою. Вправа 1. Повторюємо багатозначні слова і омоніми.

Слайд 16. Вправа ПОПС.

Слайд 17. Інтерактивна вправа.

Підсумок

Слайд 18. Гра «Так чи ні?»

Рефлексія

Слайд 19. Вправа «Ранець-м’ясорубка-кошик».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні