Каталог матеріалів

Урок №58 для 2 класу з української мови та читання за І. Большаковою - Омоніми. Переносне значення слів.

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови (читання, письмо) з використанням навчально-методичного комплекту «Українська мова». Большакова І.О., Пристінська М.С.

Урок №58. Омоніми. Переносне значення слів.

Очікувані результати:

Читаємо: читає правильно та виразно вголос різні тексти, відзначає їх особливості, знаходить у тексті незнайомі слова, відповідає на питання за змістом, визначає тему та головну думку твору;

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення письмових робіт, а також слів, що пишуться так, як вимовляються;

Досліджуємо мовлення: знаходить у висловлюваннях синоніми, антоніми, багатозначні слова, пояснює їх роль, знаходить у текстах виражальні засоби.

Обладнання: мультимедійний комплект, цеглинки Лего, картки.

Хід уроку

ОК (організація класу)

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату класу. Вправа «Веселка».

МНД (мотивація навчальної діяльності)

Слайд 3. Робота над загадкою.

АОЗ (актуалізація опорних знань)

Слайд 4-5. Вправа «Інтерв’ю».

Слайд 6. Каліграфічна хвилинка. Робота в зошиті.

Слайд 7. Повідомлення теми та мети уроку.

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Слайд 8.  Дослідження мовних явищ. Працюємо над визначенням. (с. 75)

Слайд 9.  Рухлива пауза

Слайд 10.  Робота з підручником. Розрізняємо багатозначні слова та омоніми.

Слайд 11-14. Робота над загадками з цеглинками Лего. Вправляємося у розпізнаванні антонімів.

Слайд 15. Фізкультхвилинка.

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд 16. Робота в зошиті з друкованою основою. (с.48) Підписуємо малюнки, обводимо омоніми.

Слайд 17. Вправа «Кола Ейлера-Вена»

Слайд 18. Гра «Хто уважний?» Розпізнаємо і називаємо омоніми.

Підсумок

Слайд 19. Метод «Шість капелюшків»

Рефлексія

Слайд 20. Вправа «Веселка».

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні