Каталог матеріалів

Урок №57 для 2 класу з української мови та читання за І. Большаковою - Слова однозначні і багатозначні.

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови (читання, письмо) з використанням навчально-методичного комплекту «Українська мова». Большакова І.О., Пристінська М.С.

Урок №57. Слова однозначні і багатозначні.

Очікувані результати:

Взаємодіємо усно: сприймає монологічне висловлювання, обговорює з іншими інформацію, яка зацікавила, виділяє голосом ключові слова, фрази, пояснює, чому інформація зацікавила;

Читаємо: прогнозує орієнтовний зміст твору за заголовком, читає правильно та виразно вголос різні тексти, знаходить у тексті незнайомі слова, відповідає на питання за змістом, ставить запитання до прочитаного твору, визначає тему та головну думку твору, співвідносить сюжет з власним життєвим досвідом, висловлює емоції;

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення письмових робіт, а також слів, що пишуться так, як вимовляються;

Досліджуємо мовлення: знаходить у мовленні і пояснює роль у мовленні антонімів, синонімів, багатозначних слів, використовує їх у мовленні.

Обладнання: мультимедійний комплект, цеглинки Лего, картки з текстами.

Хід уроку

ОК (організація класу)

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату класу. Вправа «Веселка».

МНД (мотивація навчальної діяльності)

Слайд 3. Робота над чистомовкою.

АОЗ (актуалізація опорних знань)

Слайд 4. Робота над проблемним питанням.

Слайд 5. Каліграфічна хвилинка. Робота в зошиті.

Слайд 6. Повідомлення теми та мети уроку.

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Слайд 7-9.  Досліджуємо мовні явища. Працюємо над визначенням.

Слайд 10.  Робота з підручником (с.74). Доповнюємо речення словами.

Слайд 11.  Робота над текстом-описом. Визначаємто тему, головну думку, ключові слова.

Слайд 12. Хвилинка-цікавинка. Як стрекоче коник?

Слайд 13. Фізкультхвилинка.

Слайд 14. Робота в парі в зошиті з друкованою основою. (с. 47). Доповнюємо речення словами з довідки, враховуючи контекст.

Слайд 15. Робота з підручником (с.74). Міркуємо логічно.

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд 16. Гра «Однозначні/багатозначні»

Слайд 17. Робота в групах. «Хто більше?»

Слайд 18. Вправа «Незакінчені речення»

Слайд 19. Інтеракивна вправа.

Підсумок

Слайд 20. Вправа «Інтервью»

Рефлексія

Слайд 21. Вправа «Світлофор настрою»

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні