Каталог матеріалів

Урок №57 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Закріплення звуків [л], [л'], букви л, Л. Читання слів, речень з вивченими буквами.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №053. Читання. Закріплення букви м, М, її звукового значення. Читання слів і речень з буквою м, М.

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

закріпити вивчену літеру м, М; розвивати вміння сприймати на слух і розуміти усне мовлення; закріплювати знання дітей про вживання великої букви; формувати навичку читання; розвивати вміння складати речення за малюнками і світлинами;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап

Слайд 3. Емоційне налаштування «Екран настрою».

Слайд 4-6. Артикуляційні вправи.

  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 7. Робота над скоромовкою

Слайд 8. Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 11. Повторюємо вивчені букви.

Слайд 12. Гра «З’єднай схему зі словом».

Слайд 13. Гра «Упіймай звук [л]».

Слайд 14. Послухай вірш.

Слайд 15. Використання стратегії «Ромашка Блума».

  • Повідомлення теми і мети уроку

IІІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 16. На яких музичних інструментах вони грають?.

Слайд 17. Рухлива вправа.

Слайд 18. Що роблять діти?

Слайд 19. Читання речення за допомогою слів та малюнків

Слайд 20. Складання діалогу.

Слайд 21. Читай швидко.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 22-23. Робота з підручником. (с.61)

Слайд 24. Фізкультхвилинка.

Слайд 25. Читання чистомовки.

Слайд 26. Робота з конструктором LEGO. Робота в групах

Слайд 27. Гра «Сканворд»

Слайд 28. Гра «Картинка заблукала».

Підсумок та рефлексія уроку. Поділися своїми враженнями від уроку.

Слайд 29. Гра «Так – Ні».

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні