Каталог матеріалів

Урок №56 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Перевіряємо додавання і віднімання

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок №56. Перевіряємо додавання і віднімання.

Мета: формувати обчислювальні навички, вміння розв’язувати складені задачі, актуалізувати розуміння взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання та на цій підставі ознайомити зі способом перевірки правильності виконання віднімання; актуалізувати розуміння сутності віднімання і на цій основі ввести спосіб перевірки правильності виконання віднімання; формувати вміння виконувати перевірку додавання і віднімання, перевіряти правильність розв’язання простої задачі шляхом складання оберненої задачі до простої, розв’язувати різними способами задачі, що містять чотири ключові слова.

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

Ми вміємо перевіряти розв’язання задачі. Які способи перевірки правильності

розв’язання задачі ви знаєте? Так, якщо ми складемо й розв’яжемо обернену задачу та в результаті її розв’язання одержимо дане число, то це непрямо свідчить про правильність розв’язання. Якщо ми розв’яжемо задачу іншим способом і одержимо той самий розв’язок, що й у прямій задачі, то це непрямо свідчить про правильність її розв’язання. Усі вже вміють швидко додавати й віднімати числа, але як себе перевірити — чи правильно виконано дію додавання або віднімання? Сьогодні на уроці ми будемо вчитися перевіряти правильність виконання дій додавання і віднімання. Відтепер ви зможете не чекати, поки вчитель або дорослий перевірить ваші обчислення, а самостійно оцінювати свою роботу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 10. Завдання 1. Пригадай, як пов'язані дії додавання і віднімання. З кожної рівності на додавання склади дві рівності на віднімання.

Слайд 11. Перевіряємо додавання і віднімання.

Слайд 12-13. Завдання 2. Знайди значення сум і виконай перевірку.

Слайд 14. Завдання 3. Знайди значення різниць за схемами.

Слайд 15. Перевіряємо додавання і віднімання.

Слайд 16. Завдання 4. Знайди значення різниць і виконай перевірку.

Слайд 17. Фізкультхвилинка.

Слайд 18. Завдання 5. Усно розв'яжи задачі, виконай перевірку.

Слайд 19-21. Завдання 6. Поясни розв'язання задачі двома способами.

Слайд 22. Рухлива вправа.

Слайд 23. Завдання 1. Поясни розв'язання задачі двома способами.

Слайд 24. Завдання 2. Порівняй задачу з попередньою. Що змінилося? Як ця зміна вплине на розв'язання? Поясни розв'язання.

Слайд 25. Завдання 2. Як розв'язати цю задачу іншим способом?

Слайд 26. Завдання 3. Назви пропущені знаки арифметичних дій, щоб утворились істинні рівності.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні