Каталог матеріалів

Урок №55-56 для 3 класу з української мови за К. Пономарьовою - Тематична діагностувальна робота з теми «Будова слова».

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови за навчально-методичним комплектом К.І.Пономарьової (підручник «Українська мова та читання» для 3 класу у 2-х частинах; зошит «Я дружу зі словом», зошит з розвитку мовлення «Малюю словом», зошит «Мої досягнення» - тематичні діагностичні роботи).

Урок № 55-56. Застосування набутих знань, умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтовних завдань з теми «Будова слова»

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів з теми «Будова слова»; виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого, дбайливе ставлення один до одного.

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

МНД (мотивація навчальної діяльності)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-3. Емоційне налаштування.

Слайд 4. Завдання 1. Прочитай речення. Встав пропущені слова – назви професій. Підкресли в кожному реченні спільнокореневі слова. Познач у них корінь.

Слайд 5. Гімнастика для очей.

Слайд 6-7. Завдання 2. Прочитай текст. Підкресли слова, споріднені зі словом ріст. Познач у них корінь.

Слайд 8. Завдання 3. Утвори від слів друг і сніг слова до кожної колонки й запиши.

Слайд 9. Завдання 4. Підкресли слова, у яких є префікс, і познач його.

Слайд 10-11. Завдання 5. Запиши сполучення слів без дужок. Підкресли службові слова і познач префікси.

Слайд 12-13. Завдання 6. Утвори слова з префіксом з- або с- від поданих слів і запиши.

Слайд 14. Фізкультхвилинка.

Слайд 15. Завдання 7. Розбери слова за будовою.

Слайд 16-17. Завдання 8. Прочитай текст. Підкресли орфограми.

Слайд 18-19. Завдання 9. Добери перевірні слова до поданих слів і запиши. Встав пропущені букви.

Слайд 20. Завдання 10. Утвори за допомогою суфіксів пестливі і згрубілі слова від поданих. Виділи суфікс в утворених словах.

Слайд 21. Завдання 11. Напиши текст про зиму, використовуючи слова з попередніх завдань (3-4 речення).

Слайд 22. Рефлексія «Загадкові листи».

Слайд 23. Рухлива вправа.

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні