Каталог матеріалів

Урок №54 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо задачі на знаходження різниці

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок №54. Досліджуємо задачі на знаходження різниці.

Мета: формувати вміння розв’язувати складені задачі, актуалізувати поняття простої та складеної задачі, знання опорних схем простих задач; ознайомити із задачами на знаходження остачі, які містять просту задачу на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць; формувати обчислювальні навички.

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

Сьогодні на уроці ми продовжимо навчатися розв’язувати складені задачі: ви познайомитесь із новою математичною структурою задач на знаходження остачі, навчитесь їх записувати коротко й розв’язувати. Також ми продовжуємо формування обчислювальних навичок додавання й віднімання чисел, будемо їх застосовувати при знаходженні невідомих компонентів арифметичних дій додавання і віднімання.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 9. Завдання 1. Доповни текст так, щоб одержати складену задачу.

Слайд 10. Завдання 2. Порівняй подану задачу із задачею в завданні № 1. Що змінилося? Як ця зміна вплине на розв'язання? Перевір роботу учнів. З ким можна погодитись?

Слайд 11. Завдання 2. Доповни схему. Розглянь опорну схему до задачі.

Слайд 12. Завдання 2. Розкажи план розв'язування задачі. Розв'яжи задачу.

Слайд 13. Фізкультхвилинка.

Слайд 14. Завдання 3. Порівняй подану задачу із задачею в завданні 2. Що змінилося? Як ця зміна вплине на розв'язання? Прокоментуй розв'язання за схемами, доповни їх.

Слайд 15. Завдання 3. Розв'яжи задачу.

Слайд 16-18. Завдання 4. Встав такі знаки арифметичних дій, щоб утворились істинні рівності.

Слайд 19. Завдання 5. Скільки на кожному кресленні трикутників? Скільки чотирикутників?

Слайд 20. Рухлива вправа.

Слайд 21. Завдання 1. Яка задача є складеною? Як її можна розпізнати?

Слайд 22. Завдання 2. Зістав подану задачу із задачею 2 в завданні 1. Що змінилося? Як ця зміна вплине на розв'язування? Перевір роботу учнів. З ким можна погодитися?

Слайд 23. Завдання 3. Зістав подану задачу із задачею в завданні 2. Прокоментуй розв'язання за схемами, доповни їх.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні