Каталог матеріалів

Урок №50 для 2 класу з української мови та читання за І. Большаковою - Звуки [дж], [дз]. Перенос слів із буквосполученнями дж, дз.

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови (читання, письмо) з використанням навчально-методичного комплекту «Українська мова». Большакова І.О., Пристінська М.С.

Урок №50. Звуки [дж], [дз]. Перенос слів із буквосполученнями дж, дз.

Очікувані результати:

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення письмових робіт, а також слів, що пишуться так, як вимовляються;

Взаємодіємо усно: розпізнає ключові слова і фрази, виокремлює факти, пояснює зацікавленість, спираючись на власний досвід;

Читаємо: розрізняє головне і другорядне у тексті, знає, як перевірити факти, читає правильно та виразно вголос різні тексти, відповідає на питання за змістом, визначає тему та головну думку твору;

Досліджуємо мовлення: аналізує звуковий склад слів, утворює граматичні форми слів, розрізняє види текстів, порівнює власне мовлення з мовленням інших (швидкість, вимова).

Обладнання: мультимедійний комплект, цеглинки Лего, картки з текстами.

Хід уроку

ОК (організація класу)

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

Слайд 3. Робота над скоромовкою.

АОЗ (актуалізація опорних знань)

Слайд 4. Робота над питанням.

Слайд 5. Каліграфічна хвилинка. Робота в зошиті.

Слайд 6. Повідомлення теми та мети уроку.

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Слайд 7.  Рухлива пауза.

Слайд 8-10.  Робота з підручником (с.65-66). Спостерігаємо за мовними явищами. Працюємо над визначенням. Ділимо слова для переносу.

Слайд 11. Фізкультхвилинка.

Слайд 12.  Робота над текстом. Розпізнаємо головне і другорядне, факти і думки. Визначаємо ключові слова.

Слайд 13.  Хвилинка-цікавинка. Відео «Озеро-дзеркало».

Слайд 14-15. Робота в парах з деформованим текстом. Робота в зошиті з друкованою основою. (с.42)

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд 16. Самостійна робота в зошиті з друкованою основою. Поділ слів для переносу (с.42)

Слайд 17. Робота в групах. Вставляємо пропущені букви. Ділимо слова для переносу.

Підсумок

Слайд 18. Вправа «Відкритий мікрофон»

Рефлексія

Слайд 19. Вправа «Емоційні ромашки».

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні