Каталог матеріалів

Урок №5 для 10-11 класу з інформатики по модулю «Креативне програмування» - Інструктаж з БЖД. Основні елементи мови програмування. Використання змінних і виразів.

«___»__________ 20___ року

Урок №5. Основні елементи мови програмування. Використання змінних і виразів.

Мета: ознайомити з основними елементами мови програмування Python. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

Тип уроку: засвоєння нових знань;

Обладнання та наочність: комп’ютери, підручники, презентація, проектор.

Програмне забезпечення: Python.

Хід уроку

І. Організаційний етап

 • Привітання з класом
 • Повідомлення теми і мети уроку

На цьому уроці ми ознайомимось із основними елементами мови програмування Python. 

Не забувайте про правила поведінки на уроці (Слайд2).

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Мова Python має багато вбудованих типів даних, які будемо вивчати далі. На найближчих уроках наводиться лише їх перелік, для того щоб свідомо розуміти необхідність перетворення одного типу даних на інший у процесі програмування арифметичних та інших типів виразів.

ІІІ. Актуалізація опорних знань (Слайд 3)

 1. Для чого призначено середовища програмування?
 2. Назвіть складові середовища програмування.
 3. Які функції виконує редактор тексту?
 4. Для чого призначено редактор зв'язку?
 5. Як можна запустити на виконання файл програмного коду?
 6. Чому доцільно зберігати програмний код у файлі?
 7. Для чого у програмному коді останньою зазначається команда input()?

Вивчення нового матеріалу

Демонстрація навчальних слайдів. Розповідь вчителя. (Слайд 4-23)

Фізкультхвилинка

VІ. Усвідомлення набутих знань та формування вмінь і навичок

Практичне завдання (Слайд 25)

Релаксація

Слайд 26. Вправа для профілактики короткозорості та порушення зору

VIІ. Підведення підсумків уроку

 • Бесіда за питаннями (Слайд27)
 1. Яким ідентифікатором позначаються цілі числа?
 2. Яким ідентифікатором позначаються дійсні числа?
 3. Що зберігається в змінних?
 4. Як можна одним оператором присвоїти різні значення кільком об’єктам?
 5. Який тип даних отримується після виконання операції ділення?
 6. Які існують типи операторів?
 7. Поясніть сутність арифметичних операторів із присвоюванням.

VIІ. Домашнє завдання

Опрацювати конспект.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні