Каталог матеріалів

Урок №49 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Закріплення букви е, Е, її звукового значення. Складання речень за малюнками.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №049. Читання. Закріплення букви е, Е, її звукового значення. Складання речень за малюнками.

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

закріпити форму і звукове значення букви е, Е, знання дітей про вживання великої букви Е для написання імен, прізвищ; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, складати речення за малюнками;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап

Слайд 3. Психологічна настанова – «Створення девізу уроку».

Слайд 4. Дихальні вправи.

  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 5. Робота з чистомовкою.

Слайд 6. Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 7. Вправа «Мікрофон».

Слайд 8. Повторюємо вивчені букви.

Слайд 9-14. Гра «Хмарка»

Слайд 15. Гра «З’єднай схему зі словом».

Слайд 16. Гра «Упіймай звук [е]».

Слайд 17. Рухлива вправа.

Слайд 18. Вправа «Квест-дослідження»

  • Повідомлення теми і мети уроку

IІІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 19. Добери імена глядачам — дівчинці і хлопчику. Склади речення за малюнком і схемою (с. 52).

Слайд 20. За допомогою схем визнач і скажи, що любить Елла, а що — Едуард

Слайд 21. Назви, які літери «ховаються» під листочками (с. 53).

Слайд 22. Розвиток зв’язного мовлення

Слайд 23. Фізкультхвилинка.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 24. Визнач, які два слова «заховалися» в одній схемі.

Слайд 25. Гра «Картинка заблукала».

Слайд 26. Гра «Зловіть п’ять слів»

Підсумок та рефлексія уроку. Вправа «Відкритий мікрофон».

Слайд 27. Інтерактивна вправа.

Слайд 28. Вправа «Вірю — не вірю».

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні