Каталог матеріалів

Урок №48 для 2 класу з української мови та читання за І. Большаковою - Дзвінкі та глухі приголосні звуки.

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови (читання, письмо) з використанням навчально-методичного комплекту «Українська мова». Большакова І.О., Пристінська М.С.

Урок №48. Дзвінкі та глухі приголосні звуки.

Очікувані результати:

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення письмових робіт, а також слів, що пишуться так, як вимовляються, удосконалює з допомогою вчителя свій текст;

Досліджуємо мовлення: аналізує звуковий склад слів, порівнює власне мовлення з мовленням інших (швидкість, вимова), обирає букви на позначення звуків на письмі, враховуючі вивчені правила.

Обладнання: мультимедійний комплект, цеглинки Лего, картки, таблиця глухих і дзвінких приголосних.

Хід уроку

ОК (організація класу)

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату класу. Вправа «Веселка».

МНД (мотивація навчальної діяльності)

Слайд 3. Робота над скоромовкою.

АОЗ (актуалізація опорних знань)

Слайд 4. Гра «Дешифрувальник». Аналіз слова.

Слайд 5. Каліграфічна хвилинка. Робота в зошиті.

Слайд 6. Повідомлення теми та мети уроку.

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Слайд 7.  Робота з підручником (с.63). Дослідження мовних явищ.

Слайд 8. Рухлива вправа.

Слайд 9-10.  Робота з підручником. Визначаємо глухі і дзвінкі приголосні в словах. Класифікуємо слова. Правильно вимовляємо слова з глухими і дзвінкими приголосними. (с.63-64)

Слайд 11. Фізкультхвилинка.

Слайд 12-13. Розвиваємо мовлення. Редагуємо речення. Створюємо власне повідомлення.

Слайд 14-15. Робота в зошиті з друкованою основою. Записуємо з пам’яті, складаємо звукові схеми слів. Розподіляємо слова по групах.

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд 16. Робота в парах на картках. Виправляємо помилки.

Слайд 17. Робота в групах. Творче завдання з конструктором Лего.

Слайд 18. Інтерактивна вправа.

Підсумок

Слайд 19. Прийом «Незакінчені речення»

Рефлексія

Слайд 20. Вправа «Веселка».

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні