Каталог матеріалів

Урок №47 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Шукаємо шлях розв'язування складеної задачі

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок № 47. Шукаємо шлях розв'язування складеної задачі.

Мета: формувати поняття складеної задачі, загальне вміння розв’язувати складені задачі, актуалізувати поняття складеної задачі; формувати вміння здійснювати аналітичний пошук розв’язування задачі (від запитання до числових даних), знаходити значення виразів за діями; закріпити знання залежності результату арифметичних дій додавання або віднімання від зміни одного з компонентів, вміння знаходити довжину ламаної лінії.

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

На попередньому уроці ми познайомилися з новим класом задач — складеними задачами. У чому їх відмінність від простих? Чи добре ви вмієте розв’язувати прості задачі? Розв’язувати складені задачі ви будете вчитися протягом вивчення всієї теми. Тож будьте уважними, працюйте сумлінно, щоб досягти успіху в розв’язуванні складених задач!

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 7-8. Завдання 1. Прочитай задачу. Учні розв'язували цю задачу та зробили записи. Прокоментуй ці записи.

Слайд 9. Завдання 1. Прокоментуй схему аналізу задачі, доповни схему.

Слайд 10. Завдання 1. Поділи цю задачу на дві прості. Покажи опорну схему кожної задачі. Розв'яжи задачу.

Слайд 11. Завдання 1. Розв'яжи задачу.

Слайд 12. Фізкультхвилинка.

Слайд 13. Завдання 2. Поміркуй, чи можна розв'язати подану задачу. Вибери з переліку, поданого нижче, частину умови, якої бракує. Обґрунтуй свій вибір.

Слайд 14. Завдання 2. Розв'яжи задачу.

Слайд 15-18. Завдання 3. Досліди, який компонент арифметичної дії змінюється. Як ця зміна впливає на результат? Закінчи обчислення.

Слайд 19-20. Завдання 4. розглянь, як виконали дії. Поясни, у якому порядку слід їх виконувати. Виправ помилки.

Слайд 21. Завдання 5. Мурашка подолала 1 дм 2 см шляху. Визнач, у якій точці зупинилася мурашка. Якої довжини доріжка від куща до гриба?

Слайд 22. Рухлива вправа.

Слайд 23. Завдання 1. Зістав тексти задач. Яка з поданих задач є простою? Як впізнати складену задачу?

Слайд 24-25. Завдання 2. Виконай короткий запис і схему до поданої задачі. Поясни розв'язування задачі, користуючись схемою аналізу.

Слайд 26-28. Завдання 3. Який компонент арифметичної дії змінюється. Як ця зміна впливає на результат?

Слайд 28. Домашні тренувальні вправи.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні