Каталог матеріалів

Урок №43 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Звук [у]. Буква у, У. Складання речень.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №043. Читання. Звук [у]. Буква у, У. Складання речень.

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити учнів сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [у]; ознайомити дітей із друкованою буквою у, У; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, добирати слова зі звуком [у], складати речення; активізувати словниковий запас учнів з тематичної групи «Птахи»; розширити й уточнити знання дітей про птахів; ознайомити учнів зі службовим словом у;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап

Слайд 3. Психологічна настанова – «Створення девізу уроку».

Слайд 4. Дихальні вправи.

  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 5. Робота над чистомовкою.

Слайд 6. Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 7. Повторюємо вивчені букви. Гра «Запам'ятай і повтори»

  • Повідомлення теми і мети уроку

IІІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 8. Визнач перший звук у словах.

Слайд 9. Побудуй звукову схему до слова жук.

Слайд 10. Правильно вимовляємо звук [у].

Слайд 11. Рухлива вправа.

Слайд 12-13. Ознайомлення з буквою «у».

Слайд 14. На що схожа буква?

Слайд 15. Перегляд відео

Слайд 16. Робота з конструктором LEGO

Слайд 17. Хвилинка відпочинку. Проспівай звук [у], поки їде поїзд.

Слайд 18. Послухайте вірш. Запам’ятайте слова зі звуком [и].

Слайд 19. До якого малюнка подано звукову схему слова?

Слайд 20. Гра «Упіймай звук [у]».

Слайд 21. Перегляньте відео.

Слайд 22. Фізкультхвилинка.

Слайд 23-24. Читання слів.

Слайд 25. Прочитай речення за допомогою малюнків

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 26-29. Дай відповіді на запитання цеглинками.

Слайд 30. Гра «Так – Ні».

Підсумок та рефлексія уроку. Вправа «Відкритий мікрофон».

Слайд 31. З якою буквою ознайомилися на уроці? (У)

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні