Каталог матеріалів

Урок №41 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Звук [и]. Буква и, И. Один предмет – багато предметів. Робота з дитячою книжкою.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №041. Читання. Звук [и]. Буква и, И. Один предмет – багато предметів. Робота з дитячою книжкою.

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити учнів/учениць сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [и]; ознайомити дітей із друкованою буквою и, И; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, добирати слова зі звуком [и], складати речення, розгадувати ребуси;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

Організаційний етап

Слайд 3. Психологічна настанова – «Створення девізу уроку».

Слайд 4-6. Артикуляційні вправи.

Мотивація навчальної діяльності

Слайд 7. Робота над чистомовкою.

Слайд 8. Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 9. Повторюємо вивчені букви.

Слайд 10. Повторюємо вивчене.

Повідомлення теми і мети уроку

IІІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 11. Слухаємо вірш.

Слайд 12-13. Правильно вимовляємо звук [и].

Слайд 14-15. Ознайомлення з буквою «и».

Слайд 16. Робота з конструктором LEGO

Слайд 17. Рухлива вправа.

Слайд 18. Послухайте вірш. Запам’ятайте слова зі звуком [и].

Слайд 19. До якого малюнка подано звукову схему слова?

Слайд 20. Гра «Упіймай звук [и]».

Слайд 21. Склади звукові схеми до слів.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 22-23. Читання слів та речень.

Слайд 24. Розглянь малюнки. Що є спільне між ними?

Слайд 25. Фізкультхвилинка.

Слайд 26. Розгадування ребуса.

Слайд 27. Розгадування ребуса.

Слайд 28. Гра «Допоможи вибрати страви».

Слайд 29-34. Робота з дитячою книжкою.

Підсумок та рефлексія уроку. Вправа «Відкритий мікрофон».

Слайд 35-36. Використання стратегії «РАФТ». Робота в парах

Слайд 37. Інтерактивна вправа.

Слайд 38. Гра «Так – Ні».

Слайд 39. З якою буквою ознайомилися на уроці? (И)

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні