Каталог матеріалів

Урок №40 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо числа різними способами

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок № 40. Додаємо і віднімаємо числа різними способами

Мета: формувати обчислювальні навички додавання і віднімання чисел у межах 20, актуалізувати знання залежності суми від зміни одного з доданків, залежності різниці від зміни від’ємника; закріпити прийом округлення при додаванні і відніманні з переходом через розряд у межах 20; формувати обчислювальні навички, вміння розв’язувати задачі, обчислювати значення виразів зі змінною, вміння порівнювати математичні вирази логічним способом.

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

На попередньому уроці ми познайомились із прийомом округлення, який застосовується не для всіх чисел, а лише у разі, коли ми додаємо або віднімаємо число, «близьке» до 10! Але цей прийом нам значно полегшує обчислення! Сьогодні ми продовжимо опрацювання цього прийому і згадаємо інші відомі вам способи обчислення. Це потрібно для того, щоб кожний з вас обрав для себе найулюбленіший спосіб і користувався ним в обчисленнях.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-4. Геометрична хвилинка.

Слайд 5. Обчисли по колу.

Слайд 6-8. Хвилинка каліграфії.

Слайд 9. Рухлива вправа.

Слайд 10. Завдання 1. Знайди значення виразів, використовуючи прийом округлення.

Слайд 11. Завдання 2. Оленка скоротила запис розв'язання. Прокоментуй його та закінчи обчислення прийомом округлення.

Слайд 12. Завдання 3. Прокоментуй та закінчи обчислення сум двома способами за схемами.

Слайд 13-14. Завдання 4. Обчисли значення різниць трьома способами за схемами.

Слайд 15. Фізкультхвилинка.

Слайд 16. Завдання 5. Постав два взаємопов'язані запитання до умови задачі. Прокоментуй розв'язування за схемою аналізу. Доповни схему.

Слайд 17. Завдання 5. Розкажи першу просту задачу; другу просту задачу. Покажи опорну схему кожної задачі.

Слайд 18. Завдання 5. Розв'яжи задачу.

Слайд 19. Завдання 6. Добери до запитання умову. Розв'яжи задачу усно.

Слайд 20. Завдання 7. Порівняй вирази.

Слайд 21. Завдання 8. Склади із 7 паличок 2 чотирикутники; поклади ще 2 палички так, щоб утворилося ще й 4 маленькі трикутники. Розглянь, як Миколка виконав це завдання. Скільки всього трикутників на малюнку?

Слайд 22. Рухлива вправа.

Слайд 23-24. Завдання 1. Як використати в обчисленнях прийом округлення? Знайди значення виразів, користуючись схемами.

Слайд 25. Завдання 2. Максим скоротив запис розв'язання. Здогадайся, як міркував хлопчик.

Слайд 26. Завдання 3. Прокоментуй знаходження значення сум двома способами за схемами.

Слайд 27-28. Завдання 4. Знайди значення різниць трьома способами за схемами.

Слайд 29. Завдання 5. Прочитай задачу. З'ясуй, на які питання можна відповісти, знайшовши значення виразів: 8+7, 8–7. 

Слайд 30. Домашні тренувальні вправи.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні