Каталог матеріалів

Урок №39 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Знайомимося з прийомом округлення.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок № 39. Знайомимося з прийомом округлення.

Мета: формувати обчислювальні навички додавання і віднімання чисел у межах 20, актуалізувати знання складу числа 10, доповнення числа до 10, залежність суми від зміни одного з доданків, залежність різниці від зміни від’ємника; ознайомити з прийомом округлення при додаванні й відніманні з переходом через розряд у межах 20; закріпити прийом округлення; формувати вміння розв’язувати задачі.

 

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

На попередніх уроках ми навчилися застосовувати знання залежності значення суми від зміни одного з доданків, залежності значення різниці від зміни від’ємника для порівняння математичних виразів; ми також переконалися в тому, що ці знання можуть значно полегшити обчислення. Саме ці знання ми використовуватимемо сьогодні на уроці.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-4. Усне опитування.

Слайд 5-6. Розклади на розрядні доданки

Слайд 7-9. Хвилинка каліграфії.

Слайд 10. Рухлива вправа.

Слайд 11. Завдання 1. Доповни числа до 10.

Слайд 12-14. Завдання 2. Значення якого виразу в стовпчику зручніше обчислити? Обчисли його. Знайди значення іншого виразу, користуючись залежністю результату від зміни компонента.

Слайд 15-16. Завдання 3. Розглянь кожний запис. Подумай, як змінився один із компонентів. Як ця зміна вплине на результат? Що треба зробити, щоб результат залишився тим самим? Закінчи складання істинних рівностей.

Слайд 17. Фізкультхвилинка.

Слайд 18. Завдання 4. З 9 паличок склади 2 чотирикутники і 4 маленькі трикутники. Поклади ще 2 палички так, щоб одержати 5 маленьких трикутників.

Слайд 19. Завдання 5. Розглянь, як учень знайшов значення виразів, використовуючи прийом округлення. Прокоментуй розв'язання. Які дії і в якому порядку слід виконувати?

Слайд 20-22. Прийом округлення. Правило.

Слайд 23. Завдання 6. Користуючись пам'яткою, закінчи розв'язування та прокоментуй його.

Слайд 24. Завдання 7. Поєднай послідовні задачі в одну з двома запитаннями.

Слайд 25. Завдання 7. Розв'яжи задачу.

Слайд 26. Рухлива вправа.

Слайд 27-29. Завдання 2. Значення якого виразу в стовпчику легше обчислити? Обчисли його. Знайди значення іншого виразу, користуючись залежністю результату від зміни компонента.

Слайд 30-31. Завдання 3. Розглянь кожний запис. Як змінився один із компонентів? Як ця зміна вплине на результат? Що треба зробити, щоб результат залишився тим самими? Закінчи складання істинних рівностей.

Слайд 32-33. Завдання 4. Закінчи обчислення, використавши прийом округлення.

Слайд 34. Домашні тренувальні вправи.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні