Каталог матеріалів

Урок №38 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо залежність результату арифметичної дії від зміни її компонента

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок № 38. Порівнюємо математичні вирази.

Мета: продовжувати формувати вміння застосовувати залежність між результатами додавання і віднімання від зміни одного з компонентів в обчисленнях та при порівнянні математичних виразів, розв’язувати задачі, актуалізувати знання залежності між результатами й компонентами арифметичних дій додавання і віднімання; формувати вміння застосовувати ці знання в обчисленнях, у тому числі й для зручності обчислень, і при порівнянні математичних виразів логічним способом, обирати пару числових даних, достатніх для відповіді на запитання задачі, ділити задачу на дві прості, розв’язувати задачі, а також обчислювати значення виразів зі змінною; удосконалювати обчислювальні навички.

 

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

На попередньому уроці ви з’ясовували, чи полегшує обчислення знання залежності результатів арифметичних дій від зміни компонента. Сьогодні на уроці ми ще раз у цьому переконаємось. Крім того, ми розкриємо «секрет», як можна порівняти математичні вирази без обчислень.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-4. Геометрична хвилинка.

Слайд 5. Усне опитування.

Слайд 6-8. Хвилинка каліграфії.

Слайд 9. Рухлива вправа.

Слайд 10-12. Завдання 1. Який компонент змінюється в кожному стовпчику? Як ця зміна впливає на результат? Доповни рівності.

Слайд 13-15. Завдання 2. Значення якого виразу в стовпчику зручніше обчислити? Обчисли його. Знайди значення іншого виразу, користуючись залежністю результату від зміни компонента арифметичної дії.

Слайд 16. Фізкультхвилинка.

Слайд 17. Завдання 3. Розглянь вирази в кожній парі. Що змінюється? Як ця зміна впливає на результат? Порівняй вирази, скориставшись визначеною закономірністю.

Слайд 18. Завдання 4. Порівняй вирази, попередньо обчисливши їх значення. 

Слайд 19. Завдання 5. Розв'яжи усно послідовні задачі. Поясни, що позначають відрізки на схемах.

Слайд 20. Завдання 6. Постав до умови два пов'язані між собою запитання. Прокоментуй розв'язання задачі з двома запитаннями за поданою схемою.

Слайд 21. Завдання 6. Перекажи першу та другу прості задачі. Поясни міркування за схемою аналізу. Доповни їх.

Слайд 22. Завдання 4. Розв'яжи задачу.

Слайд 23. Рухлива вправа.

Слайд 24-26. Завдання 1. Значення якого виразу в стовпчику зручніше обчислити? Обчисли його. Знайди значення іншого виразу, користуючись залежністю результату від зміни компонента.

Слайд 27. Завдання 2. Зістав вирази в кожній парі. Що залишається незмінним? Як ця зміна впливає на результат? Порівняй вирази, скориставшись визначеною закономірністю.

Слайд 28. Завдання 3. Постав до умови два пов'язані між собою запитання відповідно до схеми.

Слайд 29. Завдання 3. Прокоментуй розв'язування задачі з двома запитаннями за схемою аналізу. Як її доповнити?

Слайд 30. Завдання 4. Розв'яжи задачу. Чи пов'язані між собою запитання задачі?

Слайд 31. Домашні тренувальні вправи.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні