Каталог матеріалів

Урок №37 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо залежність результату арифметичної дії від зміни її компонента.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок № 37. Досліджуємо залежність результату арифметичної дії від зміни її компонента.

Мета: формувати вміння застосовувати залежність між результатами арифметичних дій додавання й віднімання від зміни одного з компонентів у обчисленнях, розв’язувати задачі, актуалізувати знання залежності між результатами і компонентами додавання й віднімання; формувати вміння застосовувати ці знання в обчисленнях (у тому числі й для зручності обчислень), обирати пару числових даних, достатніх для відповіді на запитання задачі, ділити задачу на дві прості, розв’язувати задачі, обчислювати значення виразів зі змінною; удосконалювати обчислювальні навички.

 

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

Сьогодні ми продовжуємо досліджувати, як залежить результат арифметичної дії від зміни одного з компонентів. Ви дізнаєтесь, у яких випадках ці знання можуть полегшити обчислення. Отже, на вас чекає цікава наукова робота.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-3. Геометрична хвилинка.

Слайд 4-7. Математичний диктант.

Слайд 8-11. Хвилинка каліграфії.

Слайд 12. Рухлива вправа.

Слайд 13-15. Завдання 1. Який компонент змінюється в кожному стовпчику? Як саме? На скільки? Як ця зміна впливає на результат? Заповни клітинки.

Слайд 16. Фізкультхвилинка.

Слайд 17-19. Завдання 2. Значення якого виразу в стовпчику зручніше обчислити? Обчисли його. Знайди значення іншого виразу, користуючись залежністю результату від зміни компонента.

Слайд 20-22. Завдання 3. Як треба змінити доданки, щоб значення суми залишилося незмінним? Заповни клітинки.

Слайд 23. Завдання 4. Розв'яжи задачу усно. Чи пов'язані між собою запитання?

Слайд 24. Завдання 4. Марічка спробувала змінити задачу так, щоб вона містила два пов'язані між собою запитання. Чи можна з нею погодитися? Поясни свою думку.

Слайд 25. Завдання 4. Розкажи першу та другу прості задачі. Поясни міркування за схемою аналізу.

Слайд 26. Завдання 4. Розв'яжи задачу.

Слайд 27-28. Завдання 5. Знайди значення виразів.

Слайд 29. Завдання 6.Усно знайди значення виразу зі змінною.

Слайд 30. Завдання 7. Визнач, який відрізок довший; коротший. На скільки сантиметрів?

Слайд 31. Рухлива вправа.

Слайд 32-34. Завдання 1. Значення якого виразу в стовпчику легше обчислити? Обчисли його. Знайди значення іншого виразу, користуючись залежністю результату від зміни компонента.

Слайд 35-37. Завдання 2. Як треба змінити доданки, щоб значення суми залишилося незмінним?

Слайд 38. Завдання 3. Як змінюється від'ємник? Як ця зміна впливає на значення різниці? Розкажи, як заповнити таблицю.

Слайд 39-40 Завдання 4. Розв'яжи задачу. Чи пов'язані між собою запитання задачі?

Слайд 41. Завдання 5. Знайди невідомий компонент або результат арифметичної дії.

Слайд 42. Домашні тренувальні вправи.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні