Каталог матеріалів

Урок №37 для 2 класу з української мови та читання за І. Большаковою - Буква й. Поділ слів для переносу

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови (читання, письмо) з використанням навчально-методичного комплекту «Українська мова». Большакова І.О., Пристінська М.С.

Урок №37. Буква Й. Поділ слів для переносу.

Очікувані результати:

Читаємо: прогнозує орієнтовний зміст твору за заголовком, читає правильно та виразно вголос різні тексти, знаходить у тексті незнайомі слова, відповідає на питання за змістом, визначає тему та головну думку твору;

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення письмових робіт, а також слів, що пишуться так, як вимовляються, самостійно створює невеличкі висловлювання, записує їх рукописними буквами;

Досліджуємо мовлення: аналізує звуковий склад слів, порівнює власне мовлення з мовленням інших (швидкість, вимова).

Обладнання: мультимедійний комплект, цеглинки Лего.

Хід уроку

ОК (організація класу)

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату класу. Вправа «Веселка».

МНД (мотивація навчальної діяльності)

Слайд 3. Робота над чистомовкою.

АОЗ (актуалізація опорних знань)

Слайд 4. Розгадуємо ребуси, ділимо слова для переносу.

Слайд 5. Каліграфічна хвилинка. Робота в зошиті.

Слайд 6. Рухлива вправа.

Слайд 7. Повідомлення теми та мети уроку.

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Слайд 8-9.  Робота з підручником (с.51). Робота над правилом, ділимо слова для переносу. Вправа 1-2.

Слайд 10.  Робота з підручником. Вправа 3.(с.51)

Слайд 11. Фізкультхвилинка.

Слайд 12-13. Знайомство із текстом. Визначення головної думки, теми твору. Словникова робота. (с.52)

Слайд 14. Редагування речень. Творча робота в зошиті. Розвиток мовлення.

Слайд 15. Переказування тексту за схемою. Продовження. Складання плану.

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд 16. Вправа «Відновіть послідовність». Робота в групах.

Слайд 17. Робота в зошиті з друкованою основою. Редагуємо речення, добираємо рими.

Підсумок

Слайд 18. Прийом «Незакінчені речення»

Рефлексія

Слайд 19. Вправа «Веселка».

Слайд 20. Вправа «Світлофор настрою».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні