Каталог матеріалів

Урок №35 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо задачі з двома запитаннями

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок № 35. Досліджуємо задачі з двома запитаннями.

Мета: формувати вміння розв’язувати задачі, актуалізувати навички віднімання чисел у межах 20 двома способами; формувати вміння вибирати числові дані, достатні для відповіді на запитання задачі, знаходити значення виразу зі змінною, обчислювати значення виразів на кілька дій із дужками за діями.

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

Сьогодні на уроці ми будемо продовжувати вчитися розв’язувати задачі. Ви опинитесь в умовах вибору числових даних, достатніх для відповіді на запитання задачі; будете вчитися аналізувати в процесі послідовного пошуку відповіді на два запитання задачі. Крім того, сьогодні ми продовжимо вчитися знаходити значення виразів зі змінною, обчислювати значення виразів на кілька дій.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-8. Усне опитування.

Слайд 9-11. Хвилинка каліграфії.

Слайд 12. Рухлива вправа.

Слайд 13. Завдання 1. Прочитай задачу. Чим вона незвичайна? Чи має значення, в якому порядку відповідати на запитання задачі? Орися в ході розв'язування задачі міркувала так:

Слайд 14. Завдання 1. А Маринка зробила таку схему аналізу. Поясни хід міркувань дівчинки. Розбий цю задачу на дві прості. Розкажи кожну. У якому порядку вони мають розв'язуватися?

Слайд 15. Завдання 2. Склади задачу з двома запитаннями за схемою аналізу.

Слайд 16. Фізкультхвилинка.

Слайд 17. Завдання 3. Перевір, чи правильно Оксанка знайшла значення виразів зі змінною.

Слайд 18. Завдання 4. Знайди значення виразу зі змінною: b + 7. Яких інших значень може набувати змінна в цьому виразі?

Слайд 19. Завдання 5. Згадай, у якому порядку виконують дії у виразі, що містить дужки. Виправ помилки, якщо вони є.

Слайд 20. Завдання 6. Визнач, на скільки відрізок АВ довший за відрізок СК.

Слайд 21. Рухлива вправа.

Слайд 22-24. Завдання 3. Знайди значення виразів.

Слайд 25. Домашні тренувальні вправи.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні