Каталог матеріалів

Урок №35 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Звук [о]. Буква о, О. Складання речень за малюнками.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №035. Читання. Звук [о]. Буква о, О. Складання речень за малюнками.

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити учнів/учениць сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [о]; ознайомити дітей із друкованою буквою о, О; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, розрізняти голосні та приголосні звуки, добирати слова зі звуком [о] на початку, в середині та в кінці слова, складати речення;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап

Слайд 3. Емоційне налаштування «Екран настрою».

Слайд 4-8. Фонетичні загадки.

Слайд 9. Гімнастика для очей.

  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 10. Гра «Упіймай кульку».

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 11. Повторюємо вивчене.

Слайд 12. Читання й обговорення вірша про літеру «о».

Слайд 13-14. Спостереження за вимовою звука.

  • Повідомлення теми і мети уроку

IІІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 15-18. Ознайомлення з буквою «о»

Слайд 19. Робота з конструктором LEGO

Слайд 20. Рухлива вправа.

Слайд 21. Робота з підручником (с.38)

Слайд 22. Робота з аудіозаписом.

Слайд 23. Гра «Упіймай звук [у]».

Слайд 24. Фізкультхвилинка.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 25. Читання слів та речень

Слайд 26-27. Що переплутав художник?

Слайд 28. Опис Колобка

Слайд 29. Робота за підручником (с. 39)

Підсумок та рефлексія уроку. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Слайд 30. Гра «Картинка заблукала».

Слайд 31. Гра «Так – Ні».

Слайд 32. Підсумок.

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні