Каталог матеріалів

Урок №33 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо таблиці віднімання чисел у межах 20

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок №33. Досліджуємо таблиці віднімання чисел у межах 20.

Мета: формувати обчислювальні навички, актуалізувати прийоми віднімання чисел частинами і на підставі взаємозв’язку арифметичних дій додавання й віднімання, актуалізувати залежність результату додавання або віднімання від зміни одного з компонентів; проаналізувати і дослідити таблиці віднімання щодо зміни значення різниці залежно від зміни від’ємника при сталому зменшуваному; формувати вміння знаходити значення виразів за діями, розв’язувати задачі, формувати уявлення про задачі, що складаються з двох простих задач, про аналіз, який містить два цикли.

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

Сьогодні настав той момент, коли ми підводимо певні підсумки стосовно того, як ми навчилися віднімати числа з переходом через розряд. Сьогодні буде складено таблиці віднімання, і відтепер ви маєте швидко й правильно відразу відтворювати результат віднімання. До розгорнутих міркувань ви будете повертатися лише за вимогою вчителя.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-5. Усне опитування.

Слайд 6-8. Хвилинка каліграфії.

Слайд 9. Рухлива вправа.

Слайд 10-12. Завдання 1. Який компонент дії змінюється? Як саме? На скільки? Як ця зміна впливає на результат? Заповни клітинки.

Слайд 13. Завдання 2. Обчисли значення різниці різними способами.

Слайд 14-15. Перевір, чи правильно складено таблиці віднімання. Що змінюється? Як ця зміна впливає на значення різниці?

Слайд 16. Перевір себе за правилом.

Слайд 17. Фізкультхвилинка.

Слайд 18-20. Завдання 4. Перевір, чи правильно учень обчислив значення виразів.

Слайд 21-22. Завдання 5. Прочитай задачу. Що достатньо знати, щоб відповісти на її запитання? Яке число не використовується в розв'язанні? Зміни запитання так, щоб це число було використане. Поясни міркування за схемою аналізу та доповни її. Розкажи першу та другу прості задачі. Чи є зв’язок між цими задачами?

Слайд 23. Рухлива вправа.

Слайд 24. Завдання 4. Виконай дії за стрілочками. За потреби користуйся таблицями додавання.

Слайд 25-27. Завдання 5. Знайди значення виразів.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні