Каталог матеріалів

Урок №32 для 2 класу з української мови та читання за І. Большаковою - Пом’якшені приголосні звуки. Досліджуємо медіа. «Дракон» (Дмитро Кузьменко)

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови (читання, письмо) з використанням навчально-методичного комплекту «Українська мова». Большакова І.О., Пристінська М.С.

Урок №32. Пом’якшені приголосні звуки. Досліджуємо медіа. «Дракон» (Дмитро Кузьменко).

Очікувані результати:

Досліджуємо медіа: обговорює зміст і форму простого медіатексту, виявляє з допомогою вчителя очевидні ідеї, ;

Читаємо: прогнозує орієнтовний зміст твору за заголовком, читає правильно та виразно вголос різні тексти, знаходить у тексті незнайомі слова, відповідає на питання за змістом, визначає тему та головну думку твору, співвідносить сюжет з власним життєвим досвідом, розповідає про улюблених персонажів, висловлює емоції;

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення письмових робіт, а також слів, що пишуться так, як вимовляються;

Досліджуємо мовлення: аналізує звуковий склад слів, порівнює власне мовлення з мовленням інших (швидкість, вимова).

Обладнання: мультимедійний комплект, цеглинки Лего, картки з текстами для роботи в парі та групі.

Хід уроку

ОК (організація класу)

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату класу. Вправа «Веселка».

МНД (мотивація навчальної діяльності)

Слайд 3. Робота над віршем. Дослідження мовленєвих явищ.

АОЗ (актуалізація опорних знань)

Слайд 4. Каліграфічна хвилинка. Робота в зошиті.

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Слайд 5. Повідомлення теми та мети уроку.

Слайд 6-8. Вивчення нового матеріалу. Робота з підручником (с.45). Робота над визначенням, повторення за схемою. Вправа «Кола Венна».

Слайд 9.  Рухлива вправа.

Слайд 10-11.  Робота з підручником. Позначення пом’якшених приголосних з опорою на схему. Поділ слів для переносу. (с.46)

Слайд 12. Фізкультхвилинка.

Слайд 13-15. Робота над казкою. Слухання. Перевірка розуміння. Читання для себе, для друга, назагал. Вправа «Інтерв’ю».

Слайд 16. Самостійна робота в зошиті.

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд 17. Робота в парі. Розігрування діалогів. Театралізація.

Слайд 18-20. Робота в зошиті з друкованою основою. Вправи 1-3 (с.27)

Підсумок

Слайд 21. Прийом «Незакінчені речення»

Рефлексія

Слайд 22. Вправа «Веселка».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні