Каталог матеріалів

Урок №31 для 2 класу з української мови та читання за І. Большаковою - Казки. Абзац. План тексту. «Лис і кіт» (за мотивами казки братів Грімм)

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови (читання, письмо) з використанням навчально-методичного комплекту «Українська мова». Большакова І.О., Пристінська М.С.

Урок №31. Казки. Абзац. План тексту.

Очікувані результати:

Читаємо: прогнозує орієнтовний зміст твору за заголовком, читає правильно та виразно вголос різні тексти, знаходить у тексті незнайомі слова, відповідає на питання за змістом, визначає тему та головну думку твору, співвідносить сюжет з власним життєвим досвідом, розповідає про улюблених персонажів, висловлює емоції;

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення письмових робіт, а також слів, що пишуться так, як вимовляються;

Обладнання: мультимедійний комплект, цеглинки Лего, картки з текстами для роботи в парі та групі.

Хід уроку

ОК (організація класу)

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату класу. Вправа «Дай 5».

МНД (мотивація навчальної діяльності)

Слайд 3-4. Мотивація навчальної діяльності. Робота над загадкою, перегляд відео про лисицю.

АОЗ (актуалізація опорних знань)

Слайд 5. Бесіда. Звернення до досвіду дітей.

Слайд 6. Рухлива вправа.

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Слайд 7. Повідомлення теми та мети уроку.

Слайд 8. Каліграфічна хвилинка. Робота в зошиті.

Слайд 9.  Робота в зошиті з друкованою основою. Пояснення слів, поділ для переносу. Вправа 1. (с.25)

Слайд 10.  Робота з підручником. Вправа «Передбачення». Знайомство з казкою.

Слайд 11-12. Робота над казкою. Перевірка розуміння змісту. Підготовка до читання. Читання самостійно, для друга, назагал. (с.44)

Слайд 13. Фізкультхвилинка.

Слайд 14. Аналіз тексту. Вправа «Читацьке колесо».

Слайд 15. Робота над казкою. Складання плану.

Слайд 16. Робота в групі. Переказ казки за схемою.

Слайд 17. Читання казки в особах.

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд 19-20. Робота в зошиті з друкованою основою. (с.26)

Слайд 21. Слухання аудіоказки «Лис і кіт».

Підсумок

Слайд 22. Вправа «Відкритий мікрофон».

Рефлексія

Слайд 21. Вправа «Світлофор настрою».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні