Каталог матеріалів

Урок №25 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Мовні і немовні звуки. Голосні і приголосні звуки

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №025. Читання. Мовні і немовні звуки. Голосні і приголосні звуки.

Очікувані результати: учні формують поняття про мовні та немовні звуки, голосні і приголосні звуки, формують навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

сформувати уявлення дітей про немовні звуки і звуки мовлення, голосні та приголосні звуки за їхніми істотними ознаками; навчити позначати їх умовними позначками; формувати вміння виділяти в словах окремі звуки, робити звуковий аналіз найпростіших за будовою слів;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3. Вправа «Чи все взяли на урок?».

Слайд 4-9. Фонетичні загадки.

Слайд 10. Гімнастика для очей.

Слайд 11-12. Слухання вірша Оляни Рути «Мобільний песик»

Слайд 13. Вправа «Мікрофон»

Слайд 14. Вправа «Відкритий мікрофон»

  • Повідомлення теми і мети уроку

IІІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 15-21. Впізнай предмет за звуком.

Слайд 22. Які ознаки наближення грози зображено на світлинах?

Слайд 23. Якими звуками наповниться ліс після дощу?

Слайд 24. Перегляньте відео і скажіть, які звуки ви почули у природі.

Слайд 25. Робота з конструктором LEGO. Робота в групах.

Слайд 26. Рухлива вправа.

Слайд 27-28. Вправа «Квест-дослідження».

Слайд 29. Умовне позначення звуків.

Слайд 30. Фізкультхвилинка.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 31. Назви перший звук назви кожного предмета.

Слайд 32. Назви перший звук назви кожного предмета.

Слайд 33. Назви предмети. Вимов голосні звуки, які є в цих словах.

Слайд 34. Назви предмети. Вимов приголосні звуки, які є в цих словах.

Слайд 35. Робота з віршем.

Підсумок та рефлексія уроку. Покажи цеглинкою LEGO з яким настроєм ти завершуєш урок.

Слайд 36.  Інтерактивна вправа.

Слайд 37.  Метод «Капелюшки де Боно»

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні