Каталог матеріалів

Урок №23 для 2 класу з української мови та читання за І. Большаковою - Абетка. Авторська казка. «Хвалькувата миша» (за Джанні Родарі)

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови (читання, письмо) з використанням навчально-методичного комплекту «Українська мова». Большакова І.О., Пристінська М.С.

Урок №23. Абетка. Авторська казка. «Хвалькувата миша» (за Джанні Родарі.

Очікувані результати:

Читаємо: прогнозує орієнтовний зміст тексту за заголовком та ілюстраціями; читає правильно та виразно вголос; відповідає на запитання за змістом; знаходить у тексті незнайомі слова, робить спроби пояснити їхнє значення; розповідає про вчинки улюблених персонажів; визначає тему і головну думку в тексті; розповідає про свої враження від прочитаного.

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення речення на письмі, а також слів, які пишуться так, як вимовляються.

Театралізуємо: використовує голос і мову тіла (міміку, жести, рухи) для відтворення емоцій персонажів казок, байок тощо; імпровізує з інтонацією, тембром та силою голосу, відтворюючи репліки персонажів казок, віршів, народних пісень тощо.

Обладнання: мультимедійний комплект, цеглинки Лего, картки для роботи в парі та групі, маски та реквізит для театралізації.

Хід уроку

ОК (організація класу)

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату класу. Вправа «Дай 5».

МНД (мотивація навчальної діяльності)

Слайд 3. Мотивація навчальної діяльності. Робота над загадкою.

АОЗ (актуалізація опорних знань)

Слайд 4. Вправа «Шифрувальник». Повторення алфавіту.

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Слайд 5. Повідомлення теми та мети уроку.

Слайд 6. Рухлива вправа «Хвалькуваті мишки».

Слайд 7. Вправа «Передбачення». Слухання казки.

Слайд 8-10.  Підготовка до читання твору. Словникова робота. Вправа «Передбачення». Читання казки. Аналіз. (с.32-33)

Слайд 11. Артикуляційна та пальчикова гімнастика.

Слайд 12. Каліграфічна хвилинка. Самостійна робота в зошиті.

Слайд 13. Робота в зошиті з друкованою основою. (с.17)

Слайд 14. Рухлива вправа.

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд 15. Робота в групі. Переказ казки за схемою.

Слайд 16. Театралізація.

Слайд 17. Вправа «Крісло автора».

Слайд 18. Самостійна робота на картках. Створюємо комікс.

Підсумок

Слайд 19. Підсумок уроку. «Ромашка Блума».

Рефлексія

Слайд 20. Вправа «Емоційні ромашки».

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні