Каталог матеріалів

Урок №22 для 2 класу з української мови та читання за І. Большаковою - Абетка. Казки народні й авторські. «Лисичка і журавель» (за Іваном Франком)

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови (читання, письмо) з використанням навчально-методичного комплекту «Українська мова». Большакова І.О., Пристінська М.С.

Урок №22. Абетка. Казки народні і авторські. «Лисичка і журавель» (за Іваном Франко)

Очікувані результати:

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення речення на письмі, а також слів, які пишуться так, як вимовляються перевіряє, чи є в написаному тексті помилки на вивчені правила, виправляє їх;

Взаємодіємо усно: поповнює власний словниковий запас, вирізняє в художніх текстах (казках, оповіданнях, віршах) образні вислови й пояснює, які саме образи вони допомагають уявити.

Читаємо: читає правильно та виразно вголос різні тексти залежно від мети читання, розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом прочитаного, робить спроби пояснити значення незнайомих слів;

Театралізуємо: використовує голос і мову тіла (міміку, жести, рухи) для відтворення емоцій персонажів казок, імпровізує з інтонацією, тембром та силою голосу, відтворюючи репліки персонажів, ділиться театральним досвідом та описує власні почуття.

Обладнання: мультимедійний комплект, цеглинки Лего, маски та реквізит для театралізації.

Хід уроку

ОК (організація класу)

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату класу. Вправа «Чи все взяли на урок?».

МНД (мотивація навчальної діяльності)

Слайд 3. Мотивація навчальної діяльності. Розгадування ребусів. Складання прислів’я.

АОЗ (актуалізація опорних знань)

Слайд 4. Міні-вікторина з цеглинками Лего.

Слайд 5. Повторення пісні-алфавіту. Рухлива вправа.

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Слайд 6. Повідомлення теми та мети уроку.

Слайд 7.  Каліграфічна хвилинка. Робота в зошиті.

Слайд 8-10. Робота з підручником. Робота над визначеннями, повторення алгоритму запису слів за абеткою. Вправа 1. (с.30)

Слайд 11. Фізкультхвилинка.

Слайд 12. Робота з підручником в парах. Вправа 2.

Слайд 13. Робота в парі в зошиті з друкованою основою. (с.16) Вправа 3.

Слайд 14. Робота над проблемним питанням.

Слайд 15-16. Робота над казкою і приказкою. Аналіз твору за схемою. Словникова робота.

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд 17. Театралізація. Робота в парах.

Слайд 18. Вправа «Крісло автора».

Слайд 19. Робота в зошиті з друкованою основою.

Підсумок

Слайд 20. Завдання на узагальнення.

Рефлексія

Слайд 21. Вправа «Все в твоїх руках».

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні