Каталог матеріалів

Урок №21 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Поділ слів на склади.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №021. Читання. Поділ слів на склади.

Очікувані результати: учні формують поняття про склад слова, формують навичку правильного ділити слова на склади; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

сформувати в учнів уявлення про склад слова; формувати вміння ділити слова на склади, позначати поділ слів на склади графічно; активізувати словниковий запас; розвивати вміння складати речення і розповіді за малюнком, серією малюнків; розширити й уточнити знання дітей про тварин; виховувати дбайливе ставлення до них;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3. Емоційне налаштування «Екран настрою».

Слайд 4-9. Артикуляційна вправа.

Слайд 10. Гімнастика для очей.

Слайд 11. Гра «Продовжте речення».

Слайд 12. Графічний диктант.

Слайд 13. Поміркуй.

Слайд 14. Рухлива вправа.

  • Повідомлення теми і мети уроку

IІІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 15-16. Складові моделі слів.

Слайд 17. Гра «Хто де мешкатиме?».

Слайд 18. Назви тварин. Визнач кількість складів у кожному слові.

Слайд 19. Розгляньте уважно птахів. Назвіть їх. (Дятел, півень, горобець, сова)

Слайд 20. Розгляньте уважно тварин. Назвіть їх. (Вовк, корова, коза).

Слайд 21. У назві якої комахи найбільша кількість складів?

Слайд 22. Фізкультхвилинка.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 23. Робота з віршем.

Слайд 24. Вправа «Входження у малюнок».

Слайд 25. Складіть розповідь за малюнками. Робота в групах.

Слайд 26-28. Поділи слова на склади.

Підсумок та рефлексія уроку. Оберіть відповідну цеглинку LEGO. Створимо пірамідку нашого настрою.

Слайд 29.  Вправа «Вірю — не вірю».

Слайд 30.  Вправа «Інтерв’ю»

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні