Каталог матеріалів

Урок №19 для 2 класу з математики за С.О. Скворцовою - Знайомимося з математичними виразами, що містять дужки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

Урок №19. Знайомимося з математичними виразами, що містять дужки.

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

Слайд 2. Усне опитування.

Слайд 3. Математичний диктант.

Слайд 4. Хвилинка каліграфії.

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 5. Прочитай математичні вирази різними способами.

Слайд 6. Знайди суму чисел 5 і 2. Відніми її від числа 10. Назви результат. Юля та Славко спробували записати відповідний вираз. Знайди значення записаних виразів.

Слайд 7. Обери запис, який відповідає вимозі.

Слайд 8. Перевір себе за правилом.

Слайд 9. Рухлива вправа.

Слайд 10. Запиши вирази, використовуючи дужки.

Слайд 11. Попрацюйте із математичними матеріалами.

Слайд 12. Оленка і Сашко знаходили значення виразів по-різному. Поясни, як кожен із них міркував. Чому результати обчислень однакові?

Слайд 13. Перевір себе за правилом.

Слайд 14. Фізкультхвилинка.

Слайд 15. Розглянь суми. Зроби припущення щодо їх значень.

Обчисли значення виразів.

Слайд 16. Перевір себе за правилом.

Слайд 17. Як різними способами можна обчислити значення суми: 5 + 2 + 3? Прокоментуй записи, які зробив Андрійко. Порівняй записи виразів. Зроби припущення щодо значень цих виразів. Знайди значення кожного виразу. Який висновок можна зробити?

Слайд 18. Висновок. Сполучний закон додавання.

Слайд 19. Робота з підручником. Сторінка 23.

Слайд 20. Рухлива вправа.

Слайд 21. Домашні тренувальні вправи. Зошит «Працюю самостійно». Сторінка 11, № 43,44.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні