Каталог матеріалів

Урок №17 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Ознайомлення зі знаками в кінці речення. Крапка. Знак питання. Знак оклику.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

Урок №017. Читання. Ознайомлення зі знаками в кінці речення. Крапка. Знак питання. Знак оклику.

Очікувані результати: учні формують поняття про речення, розділові знаки в кінці речення; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

ознайомити учнів зі знаками в кінці речення; навчати практично розрізняти розповідні, питальні й окличні речення; учити розповідати про свої враження від прослуханих творів; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3. Емоційне налаштування «Екран настрою».

Слайд 4-9. Артикуляційна вправа.

Слайд 10. Робота з конструктором LEGO. Робота в групах.

Слайд 11. Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 12. Гра «Світлофор».

  • Повідомлення теми і мети уроку

IІІ. Вивчення нового матеріалу

Демонстрація навчальних слайдів. Розповідь вчителя.

Слайд 13-17. Вправа «Квест-дослідження»

Слайд 18. Рухлива вправа.

Слайд 19. Вправа «Квест-дослідження»

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 20-21. Гра «Зірочка». Робота в групах

Слайд 22. Фізкультхвилинка.

Слайд 23.  Розкажи, що роблять діти.

Слайд 24. Використання стратегії «Ромашка Блума».

Слайд 25-27. LEGO – читанка.

Підсумок та рефлексія уроку. Вправа «Емоційна ромашка». Дай відповіді цеглинками LEGO.

Слайд 28. Метод «Капелюшки де Боно»

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні