Каталог матеріалів

Урок №17-18 для 2 класу з української мови та читання за І. Большаковою - Повторюємо. Текст. «Два метелики» (Василь Сухомлинський), «В ліс метелики летіли» (Олеся Мамчич)

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови (читання, письмо) з використанням навчально-методичного комплекту «Українська мова». Большакова І.О., Пристінська М.С.

Урок №17-18. Повторюємо. Текст. «Два метелики» (Василь Сухомлинський), «В ліс метелики летіли» (Олеся Мамчич)

Очікувані результати навчання:

Читаємо: читає правильно та виразно вголос різні тексти, залежно від мети читання, розповідає про що текст, визначає послідовність подій у художньому тексті, відповідає на питання за змістом, визначає тему та головну думку;

Взаємодіємо письмово: відновлює деформований текст, записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил, перевіряє записи, знаходить і виправляє помилки на вивчені правила, удосконалює текст.

Обладнання: мультимедійний комплект, цеглинки Лего, картки з текстами для роботи в парі та групі.

Хід уроку

ОК (організація класу)

Слайд 2. Створення позитивного психологічного клімату класу. Вправа «Веселка».

МНД (мотивація навчальної діяльності)

Слайд 3. Робота над чистомовкою.

АОЗ (актуалізація опорних знань)

Слайд 4-5. Робота над проблемним питанням. Гра «Так чи ні».

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Слайд 6. Повідомлення теми та мети уроку.

Слайд 7. Вивчення нового матеріалу. Робота з підручником. (с.23) опрацювання визначення.

Слайд 8.  Робота в парах на картках. Схема міркування.

Слайд 9.  Рухлива вправа.

Слайд 10. Каліграфічна хвилинка. Робота в зошиті.

Слайд 11-12. Робота з підручником. Робота з деформованим текстом (з цеглинками Лего).

Слайд 13. Фізкультхвилинка.

Слайд 14. Робота в групах, робота з деформованим текстом, визначення теми, добір заголовку.

Слайд 15. Робота в зошиті з друкованою основою. Розвиток мовлення. (с.12)

Слайд 16. Робота з підручником. Редагування. (с.24)

ЗВ (закріплення вивченого)

Слайд 17-18. Робота над віршем. Порівняння творів за настроєм, персонажами.

Слайд 19. Онлайнове інтерактивне завдання.

Підсумок

Слайд 20. Завдання на закріплення та узагальнення. Гра «та чи ні».

Рефлексія

Слайд 21. Вправа «Відкритий мікрофон».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні