Каталог матеріалів

Урок №15 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Речення.

Безкоштовно

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

Урок №015. Читання. Речення.

Очікувані результати: учні формують поняття про речення, з чого воно складається; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

сформувати поняття про речення; учити складати речення та розповідати про свої враження від прослуханих творів; розвивати критичне мислення; збагачувати словниковий запас; виховувати вміння слухати;

прищеплювати інтерес до вибору професії;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 3-5. Артикуляційні вправи.

Слайд 6. Робота зі скоромовкою.

Слайд 7. Гімнастика для очей.

Слайд 8. Слухання вірша Джанні Родарі «Чим пахнуть ремесла».

  • Повідомлення теми і мети уроку

IІІ. Вивчення нового матеріалу

Демонстрація навчальних слайдів. Розповідь вчителя.

Слайд 9. Відгадай загадку.

Слайд 10. Вправа «Квест-дослідження»

Слайд 11.  Запам’ятай!

Слайд 12. Рухлива вправа.

Слайд 13. Послухайте вірш. Назвіть професії, згадані у вірші

Слайд 14. Перегляньте відео. Розкажіть, ким ці діти мріють стати.

Слайд 15. Ромашка Блума.

Слайд 16. Гра «Речі та люди».

Слайд 17. Гра «Кому що потрібно». Пригадайте необхідні предмети для роботи фахівців.

Слайд 18. Фізкультхвилинка.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 19. Розкажи про професії людей, які працюють на цій вулиці.

Слайд 20-22. LEGO - читанка.

Підсумок та рефлексія уроку. Вправа «Емоційна ромашка». Дай відповіді цеглинками LEGO.

Слайд 23. Інтерактивна вправа.

Слайд 24. Вправа «Відкритий мікрофон».

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні