Каталог матеріалів

Урок №14 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Вивчаємо число і цифру 4.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 14

Тема. Вивчаємо число і цифру 4

Мета: актуалізувати вміння порівнювати предметні множини способом складання пар; формувати поняття про число 4; учити писати цифру 4; продовжувати формувати поняття про відношення рівності та нерівності; учити позначати їх знаками «=» і «≠»; ознайомити учнів зі способами утворення числа 4; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій (аналізу, синтезу, порівняння); виховувати старанність, товариськість.

 

Очікувані результати: здобувач освіти вміє порівнювати множини способом складання пар; отримує поняття про число 4; вміє писати цифру 4; утворювати число 4 різними способами.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, природнича.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Математика – наука

Точна і серйозна.

І прожить без неї нам

Навіть дня не можна!

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном МАТЕМАТИКИ. Але подорожуючи, ми обираємо якийсь вид транспорту. Сьогодні ми поїдемо потягом. Оберіть собі вагон, в якому би ви хотіли подорожувати.

Якщо ви обрали ЧЕРВОНИЙ ВАГОН, то для вас очікують на уроці – гарні знання; ЖОВТИЙ ВАГОН – вас очікує гарний результат на уроці; СИНІЙ ВАГОН – вас очікують на уроці позитивні емоції; ЗЕЛЕНИЙ ВАГОН – вас очікують нові знання.

Актуалізація знань.

1) Повторення знань про співвідношення числа предметів, числа 2 і 3.

Слайд 4. Перевірте, чи правильно позначено цифрами кількість морквинок і кількість яблук.

2) Порядкова лічба.

Слайд 5-6. Порядкова лічба від 1 до 10 і від 10 до 1 (лічба хором, по черзі «ланцюжком», індивідуально).

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 7-9. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

У стародавній цивілізації майя вважалося, що небосхил тримають на руках чотири велетні... А ще згадайте: чотири сторони світу (схід, північ, захід, південь); чотири пори року (літо, осінь, зима, весна); чотири частини доби (ранок, день, вечір, ніч); чотири вікові відрізки в житті людини (дитинство, юність, зрілість, старість); чотири кути в кімнаті тощо,— все це підкреслює важливість числа 4 для людини. Отже, сьогодні ми будемо вивчати дуже вагоме число 4...

Актуалізація опорних знань і способів дії.

1) Зоровий диктант.

Слайд 10. Зоровий диктант. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Учні розглядають геометричні фігури (с. 29 вгорі), називають ознаку, що змінюється. Називають, яка фігура наступна.

2) Актуалізація поняття про числа 1 і 2.

Завдання 1. Це завдання надає можливість водночас із кількісною лічбою актуалізувати поняття множини. Учитель пропонує учням назвати множини; самостійно визначити кількість елементів у них, обвести олівцем множину, в якій 4 елементи. Потім запитує в учнів, що вони знають про число 4.

Слайд 11-14. Завдання 1. У якій множині 4 елементи?

3) Хвилинка каліграфії.

Слайд 15. Завдання 2. Хвилинка каліграфії. Запишиіть наступне число; попереднє число.

Слайд 16. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Основна частина. Формування нових знань і способів дії.

Формування поняття про число 4.

Завдання № 3. Вчитель пропонує розглянути малюнок, з’ясувати, скільки квіточок, сонечок, бджілок. Число, яке характеризує в даному випадку кількість предметів галявини — це число 4.

Слайд 17. Завдання 3. Розгляньте малюнок. Скільки квіточок? Сонечок? Бджілок?

Визначення місця числа 4 у натуральному ряді. Способи одержання числа 4. Числовий промінь.

Завдання № 3 (продовження). Полічіть до 4 у прямому порядку та від 4 у зворотному порядку. Число 4 йде безпосередньо за числом 3. Яке число попереднє до числа 4? Як одержати число 4 із попереднього до нього числа 3? Назвіть наступне число до числа 4. Здогадайтеся, як одержати число 4 із наступного до нього числа 5.

Слайд 18. Завдання 3. Визначіть місце числа 4 у натуральному ряді. Способи одержання числа 4. Числовий промінь.

Співвіднесення цифри та числа об’єктів.

Завдання № 4 виконується колективно. Визначте, скільки точок на кожній кісточці доміно і перевірте, чи правильно з’єднано першу кісточку доміно з відповідною цифрою. З'єднай кожне число з відповідною кількістю точок на кісточках доміно. Намалюйте стільки трикутників, скільки вказує число.

Слайд 19-20. Завдання 4. З'єднай кожне число з відповідною кількістю точок на кісточках доміно. Намалюйте стільки трикутників, скільки вказує число.

Слайд 21. Фізкультхвилинка.

Порівняння чисел.

Завдання № 5. Учні підраховують кількість елементів кожної множини та визначають, рівні чи нерівні кількості елементів в обох множинах; розглядають спеціальні позначки. Виконують математичні записи.

Слайд 22-24. Завдання 5. Завдання 5. Запиши, скільки елементів у кожній множині. Порівняй їх кількість і постав відповідні знаки: =, ≠.

Формування поняття про склад числа 3 і 4.

Завдання 6. Практична робота із геометричними фігурами. Дослідить склад чисел 3 і 4. Зафарбуй зеленим олівцем кружки так, щоб показати склад чисел. 

Слайд 25. Завдання 6. Попрацюйте із геометричними фігурами. Дослідіть склад чисел 3 і 4. Заповни таблиці. Зафарбуйте кружки так, щоб показати склад чисел.

Закріплення поняття про ознаки предметів.

Завдання 7. Розгляньте зображену фігуру. Як вона називається? Здогадайтеся, чому в неї така назва. Таким чином учитель підводить учнів до висновку про суттєві ознаки чотирикутника (прямокутника): наявність чотирьох кутів, чотирьох відрізків — сторін, чотирьох точок — вершин. Потім учитель пропонує назвати предмети, які за формою подібні до чотирикутника.

Слайд 26. Завдання 7. Розгляньте фігуру. Скільки в ній відрізків – сторін? Скільки точок – вершин? Що навколо вас нагадує цю фігуру?

Закріплення поняття про порівняння предметів за трьома ознаками: розмір, форма, колір.

Завдання 8. Вчитель пропонує розбити множини на дві підмножини за трьома ознаками.

Слайд 27-29. Завдання 8. Розбий множину на дві підмножини за трьома ознаками.

Слайд 30. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Методика написання цифри 4.

Число «чотири» на письмі позначається цифрою 3. Вчитель пропонує розглянути друковану та рукописну цифру 4, що вона нагадує. [Рукописна цифра 4 нагадує, наприклад, стілець, перекинутий вгору ногами.] («Ось 4 жартівливо / Випинає лікоть вліво».]

Учні розглядають друковану та рукописну цифру 4. З яких елементів вона складається? [Із трьох паличок: перша коротка похила паличка вліво, друга — горизонтальна паличка і третя — довга похила паличка вліво.] Учні прописують цифру 4 у повітрі, називаючи вголос її елементи.

Слайд 31. Методика написання цифри 4. Розгляньте друковану і рукописну цифру 4. З яких елементів вона складається? Пропишіть цифру 4 у повітрі.

Виконання графічних тренувальних вправ.

1) Вчитель нагадує, як правильно сидіти під час роботи в зошиті, як правильно тримати ручку, зошит.

Слайд 32. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

 2) Графічні тренувальні вправи (навчальний зошит № 1, с.28-29). Учні обводять та прописують цифри.

Слайд 33-34. Графічні тренувальні вправи. Наведіть та пропишіть цифри.

Перегляд відео «Число і цифра 4. Склад числа 4» від Нової Школи.

Слайд 35. Перегляд відео «Число і цифра 4. Склад числа 4» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 36. Рухлива вправа.

Робота за підручником (с.17)

1) Практична робота з математичними матеріалами.

Учитель пропонує дітям розкласти на парті 3 великі сині кружки і 4 маленькі сині кружки. Назвіть множину. Чим відрізняються кружки? Розбийте множину на дві підмножини. Скільки елементів у підмножині великих кружків? У підмножині маленьких кружків? Яких фігур більше? Яких менше? На скільки? Учні викладають у верхньому ряду великі кружки, у нижньому – маленькі. Складають пари «великий кружок – маленький кружок»; упевнюються, що великих кружків не вистачило для складання пар. Отже, великих кружків менше, ніж маленьких; упевнюються, що деякі маленькі кружки залишилися без пари. Отже маленьких кружків більше, ніж великих.

Слайд 37. Завдання 1. Попрацюйте з математичними матеріалами.

2) Визначення місця числа 4 у натуральному ряді. Способи одержання числа 4. Числовий промінь.

Слайд 38-39. Завдання 2. Що ви бачите на малюнку? Скільки об'єктів кожного виду? Позначення числа 3 цифрою. Числовий промінь.

3) Практична робота з математичними матеріалами «Геометричні фігури».

Слайд 40. Завдання 3. Попрацюйте з математичними матеріалами.

4) Порівняння чисел. Робота в парах.

Слайд 41-43. Завдання 4. Яких об'єктів на кожному малюнку порівну? Не порівну?

5) Формування поняття про склад числа 4.

Слайд 44. Завдання 5. Викладіть 4 кружки. Переміщуючи їх зліва направо, дослідіть склад числа 4.

  1. Виконання Online завдання.

Слайд 45. Online завдання.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 46. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Що ви вивчали на уроці? Чому навчилися? Що цікаве робили?

З яким числом і цифрою познайомились?

Назвіть сусідів числа 3. Числа 4.

Якими способами можна отримати число 3? Число 4?

Слайд 44. Рефлексія «Загадкові листи». Оберіть лист, який ви хочете відкрити.

Сьогодні на уроці я навчився/навчилася…

На уроці я запам’ятав/запам’ятала…

Найкраще мені вдалося…

Найбільше мені сподобалося…

Урок завершую з настроєм…

Труднощі виникали…

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні