Каталог матеріалів

Урок №132 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Знайомимося з одиницею вимірювання часу «доба».

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 132

Тема. Знайомимося з одиницею вимірювання часу «доба»

Мета: формувати в учнів уявлення про одиницю вимірювання часу – добу; формувати обчислювальні навички; актуалізувати знання учнів про частини доби; формувати вміння додавати і віднімати порозрядно двоцифрові числа; закріплювати уявлення про обернену задачу; формувати вміння розв’язувати задачі; розвивати варіативне й логічне мислення учнів шляхом виконання завдань на відновлення цифр, чисел і знаків арифметичних дій ля одержання істинної рівності або нерівності.

Очікувані результати: здобувач освіти має уявлення про одиницю вимірювання часу – добу; має обчислювальні навички; знання про частини доби; вміє додавати і віднімати порозрядно двоцифрові числа; має уявлення про обернену задачу; вміє розв’язувати задачі.

 Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 6-7.  Вправа «Збираємо мед».

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 12. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Які ці фігури? Розбий лінії на дві групи. За якими ознаками це можна зробити? (1) – криві, ламані; 2) незамкнені, замкнені).

Усне опитування.

Слайд 13. Усне опитування.

Актуалізація знань про добу.

Слайд 14. Завдання 1. Пригадай, з яких частин складається доба. Закресли зайву картку. У якому порядку змінюються частини доби?

Слайд 15. Завдання 2. З'ясуй, у які частини доби не спить кожна тварина.

Слайд 16. Завдання 3. Запиши під кожним малюнком назву зображеної на ньому частини доби.

Слайд 17. Рухлива вправа.

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

Формування вмінь виконувати порозрядне додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд.

Слайд 18. Завдання 4. Розглянь вирази в кожному стовпчику. Що в них змінюється? Як ця зміна впливає на розв’язування? Запиши результат.

Слайд 19. Завдання 5. Знайди значення виразів за схемами, коментуючи кожний крок розв'язання.

Слайд 20. Завдання 6. Обчисли значення виразів. Запиши результат.

Слайд 21. Завдання 7. Порівняй пари виразів. Чим вони відрізняються? Знайди значення виразів.

Формування вмінь розв’язувати задачі.

Слайд 22. Завдання 8. Склади за малюнком задачу. Розв'яжи її.

Слайд 23. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.135).

Слайд 24. Завдання 1. Згадай, з яких частин складається доба. Назви частину доби, зображеному на кожному малюнку.

Слайд 25-26. Завдання 2. Знайди значення виразів за схемами.

Слайд 27. Завдання 3. Знайди значення, виконуючи скорочений запис розв'язання, Скористайся підказками.

Слайд 28. Завдання 4. Розв'яжи задачу.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 29. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 30. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 31. Рефлексія «Загадкові листи».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні