Каталог матеріалів

Урок №131 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Знайомимося з додаванням і відніманням двоцифрових чисел.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 131

Тема. Знайомимось із додаванням та відніманням двоцифрових чисел

Мета: формувати в учнів обчислювальні навички; актуалізувати подання двоцифрового числа у вигляді суми розрядних доданків; способи додавання і віднімання чисел; знайомити зі способом порозрядного додавання і віднімання двоцифрового числа; формувати вміння розв’язувати задачі, знаходити значення на кілька дій.

Очікувані результати: здобувач освіти має обчислювальні навички; вміє подавати двоцифрове число у вигляді суми розрядних доданків; знає способи додавання і віднімання чисел; спосіб порозрядного додавання і віднімання двоцифрового числа.

 Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 5-6.  Гра «Математичний Дартс».

Слайд 7. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 8. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 9-10. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 11. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Що ви знаєте про відрізки? З яких геометричних фігур складається трикутник? Що ви знаєте про трикутник?

Усне опитування.

Слайд 12. Усне опитування.

Усна лічба.

Слайд 13. Завдання 1. Що спільне в кожній парі виразів? Усно знайди значення виразів.

Слайд 14. Завдання 2. Значення яких виразів ти можеш знайти? Обчисли їх.

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення зі способом порозрядного додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд.

Практична робота з математичними матеріалами «Кружки-намистинки».

Слайд 15-16. Завдання 3. Попрацюй з намистинками (кружками).

Слайд 17. Рухлива вправа.

Первинне закріплення способу порозрядного додавання і віднімання двоцифрових чисел.

Слайд 18. Завдання 4. Яна знайшла значення виразів. Поясни, як вона

виконувала обчислення.

Слайд 19. Завдання 5. Обчисли значення виразів за схемами.

Формування вмінь розв’язувати задачі.

Слайд 20-22. Завдання 6. Розв'яжи задачі.

Слайд 23. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.134).

Слайд 24. Завдання 1. Виконай арифметичні дії.

Слайд 25-26. Завдання 2. Попрацюй з математичними матеріалами.

Слайд 27-28. Завдання 3. Прокоментуй розв'язання. Обчисли значення виразів. Поясни хід обчислення.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 29. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 31. Рефлексія «Загадкові листи».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні