Каталог матеріалів

Урок №13 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Вивчаємо число і цифру 3.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 13

Тема. Вивчаємо число і цифру 3

Мета: закріплювати вміння порівнювати предметні множини способом складання пар; актуалізувати поняття «порівну», «не порівну»; навчати використовувати знаки «=», «≠»; формувати поняття про число 3; учити співвідносити число предметів і цифру; учити писати цифру 3; ознайомити учнів зі способами утворення числа 3; розвивати логічне мислення учнів шляхом формування прийомів розумових дій: аналізу, синтезу, порівняння; виховувати старанність, товариськість.

 

Очікувані результати: здобувач освіти отримує знання про поняття «порівну», «не порівну»; вміє співвідносити число предметів і цифру; вміє писати цифру 3; має поняття про відношення рівності та нерівності; вміє позначати їх знаками «=» і «≠»; вміє утворювати число 3 різними способами.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: математична, природнича.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Актуалізація знань.

Слайд 4. Перевірте, чи правильно позначено цифрами кількість морквинок і кількість яблук.

Слайд 5. Назвіть зображені на малюнку об'єкти одним словом. Порахуйте їх. Скільки чотирикутників? Скільки трикутників? Скільки кругів? За якою ознакою розбито фігури?

Слайд 6-7. Порядкова лічба від 1 до 10 і від 10 до 1 (лічба хором, по черзі «ланцюжком», індивідуально).

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 8-11. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 12. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Основна частина. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Зоровий диктант.

Слайд 10. Зоровий диктант. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність. Яка фігура наступна?

Актуалізація поняття множини та вміння визначати кількість елементів множини.

Слайд 14-17. Завдання 1. У якій множині 3 елементи? Обведіть олівцем.

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

Формування поняття про число 3.

Слайд 18. Завдання 2. Розгляньте малюнок. З'ясуйте, скільки рибок; гачків; зелених водоростей.

Визначення місця числа 3 у натуральному ряді. Способи одержання числа 3. Числовий промінь.

Слайд 19. Завдання 2. Визначіть місце числа 3 у натуральному ряді. Способи одержання числа 3. Числовий промінь.

Співвіднесення цифри та числа об’єктів.

Слайд 20. Завдання 3. Полічіть кількість точок на кожній кісточці доміно. Чи правильно цю кількість позначено числом? Чи правильно позначено числом кількість елементів у множинах?

Слайд 21. Фізкультхвилинка.

Порівняння чисел.

Слайд 22-24. Завдання 7. Розгляньте кожний малюнок. Яких плодів порівну? Яких плодів не порівну? Яких більше? Яких менше? Виконайте математичні записи.

Формування поняття про склад числа 2 і 3.

Слайд 25. Завдання 5. Попрацюйте із геометричними фігурами. Візьміть 2, а потім 3 кружки та, пересуваючи їх зліва направо, дослідить склад чисел 2 і 3. Зафарбуй зеленим олівцем кружки так, щоб показати склад чисел.

Закріплення поняття про ознаки предметів.

Слайд 26. Завдання 6. Розгляньте фігуру. Скільки в ній відрізків – сторін? Скільки точок – вершин? Що навколо вас нагадує цю фігуру?

Закріплення поняття про порівняння предметів за довжиною (довший, коротший, однакової довжини).

Слайд 27. Завдання 7. Порівняйте відрізки за довжиною. Обведіть найдовший червоним олівцем, а найкоротший – синім.

Слайд 28. Рухлива вправа.

IV. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Методика написання цифри 3.

Слайд 28. Методика написання цифри 3. Розгляньте друковану і рукописну цифру 3. З яких елементів вона складається? (Із двох правих півовалів.) Пропишіть цифру 3 у повітрі.

Виконання графічних тренувальних вправ.

Слайд 30. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 31-32. Графічні тренувальні вправи. Наведіть та пропишіть цифри.

Перегляд відео «Число і цифра 3. Склад числа 3. Сусіди числа 3» від Нової Школи.

Слайд 33. Перегляд відео «Число і цифра 3. Склад числа 3. Сусіди числа 3» від Нової Школи. Натисніть на помаранчевий круг.

Слайд 34. Рухлива вправа.

Робота за підручником (с.16)

Слайд 35. Завдання 1. Попрацюйте з математичними матеріалами.

Слайд 36. Завдання 2. Що ви бачите на малюнку? Скільки об'єктів кожного виду? Позначення числа 3 цифрою. Числовий промінь.

Слайд 37. Завдання 3. Попрацюйте з математичними матеріалами.

Слайд 38-40. Завдання 4. Яких об'єктів на кожному малюнку порівну? Не порівну?

Слайд 41. Завдання 5. Викладіть 3 кружки. Переміщуючи їх зліва направо, дослідіть склад числа 3.

Виконання Online завдання.

Слайд 42. Online завдання.

V. Заключна частина. Рефлексія.

Слайд 43. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 44. Рефлексія «Загадкові листи». Оберіть лист, який ви хочете відкрити.

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні