Каталог матеріалів

Урок №129 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Розв’язуємо задачі.

Інформація відсутня

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 129

Тема. Розв’язуємо задачі

Мета: формувати в учнів уміння розв’язувати задачі; закріпити уявлення про обернені задачі; вчити розв’язувати задачі на знаходження невідомого зменшуваного та невідомого від’ємника; формувати обчислювальні навички; закріплювати правила знаходження невідомого компонента; розвивати в учнів логічне, варіативне мислення шляхом виконання завдань на відновлення чисел або цифр в істинній рівності.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє розв’язувати задачі; має уявлення про обернені задачі; вміє розв’язувати задачі на знаходження невідомого зменшуваного та невідомого від’ємника; має обчислювальні навички; знає правила знаходження невідомого компонента.

 Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

 

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 6-7.  Математична гра «Поливаємо квіти».

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 12. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Як їх назвати одним словом (лінії). Що ви знаєте про пряму лінію? Ламану лінію? З яких фігур складається ламана лінія? (З відрізків) Які бувають ламані лінії? Криві лінії?

Усне опитування.

Усна лічба.

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

Закріплення уявлення про обернену задачу; формування вмінь розв’язувати задачі на знаходження невідомого зменшуваного і невідомого від’ємника.

Слайд 14. Завдання 1. 1) За короткими записами склади задачі. Розв’яжи першу задачу усно. Порівняй її з другою задачею. Чи є між задачами зв’язок?

Слайд 15. Завдання 1. 2) Розв'яжи другу задачу. Яке число отримали в результаті?

Слайд 16. Завдання 1. 3) Спробуй скласти ще одну обернену задачу з таким запитанням: «Скільки квітів виростив …?»

Слайд 17. Рухлива вправа.

Слайд 18. Завдання 2. Прочитай першу задачу. Добери схему. Розв’яжи задачу усно.

Слайд 19. Завдання 3. 1) Доповни запитання задачі. Добери до задачі схему. Розв’яжи задачу усно.

Слайд 20. Завдання 3. 2) Склади задачу про мурашок за іншою схемою.

Формування навичок додавання і віднімання одноцифрового та круглого числа.

Слайд 21. Завдання 4. Перевір, чи є правильними результати. Виправ допущені помилки.

Слайд 22. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.132).

Слайд 23. Завдання 1. Дізнайся результат виконання ланцюжка дій.

Слайд 24. Завдання 2. За короткими записами склади задачі про стрічки. Розв'яжи першу задачу. Зістав її з другою задачею. Що ти знаєш про такі задачі? Розвяжи другу задачу. Яке число отримаємо в результаті?

Слайд 25. Завдання 3. Прочитай першу задачу. Склади до неї схему. Розвяжи задачу.

Слайд 26. Завдання 3. Послухай тексти двох інших задач. Чи пов'язані ці задачі з першою задачею.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 27. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 32. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 33. Рефлексія «Загадкові листи».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні