Каталог матеріалів

Урок №128 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Знайомимося із задачами на знаходження невідомого зменшуваного або від’ємника.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 128

Тема. Знайомимося із задачами на знаходження невідомого зменшуваного або від'ємника

Мета: формувати вміння розв’язувати задачі; актуалізувати правила знаходження невідомих компонентів арифметичної дії віднімання; вміння розв’язувати задачі на знаходження різниці; уявлення про обернену задачу; знайомити учнів із задачами на знаходження невідомого зменшуваного або від’ємника шляхом складання обернених задач; формувати обчислювальні навички на основі вивчених випадків додавання і віднімання; розвивати логічне, варіативне мислення учнів шляхом відновлення чисел і знаків арифметичних дій, а також шляхом розв’язування нестандартних задач.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє розв’язувати задачі; знає правила знаходження невідомих компонентів арифметичної дії віднімання; розв’язувати задачі на знаходження різниці; має уявлення про обернену задачу; вміє розв’язувати задачі на знаходження невідомого зменшуваного або від’ємника шляхом складання обернених задач; має обчислювальні навички на основі вивчених випадків додавання і віднімання.

 Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3-6. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Всі готові до уроку».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 7-8. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 9-10.  Математичні приклади. Вправа «Знайди число, що заховалося».

Слайд 11. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 12. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 13-14. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 15. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність.

Усне опитування.

Слайд 16. Усне опитування.

Усна лічба.

Слайд 17. Завдання 1. Заповни таблицю.

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення із задачами на знаходження невідомого зменшуваного і невідомого відємника.

Слайд 18. Завдання 2. Усно розв’яжи задачі. Чи є зв’язок між ними?

Закріплення вміння креслити відрізки.

Слайд 19. Завдання 3. Накресли відрізок АВ, який дорівнює 10 см, і відрізок СК – на 3 см коротший.

Слайд 20. Рухлива вправа.

Первинне закріплення уявлення про задачі на знаходження невідомого зменшуваного або від’ємника.

Слайд 21-24. Завдання 4. Розв’яжи задачі. Поясни, що позначають числа.

1) У цій задачі треба знайти решту, або різницю. 2) У цій задачі треба знайти невідоме зменшуване. 3) У цій задачі треба знайти невідомий від'ємник. Розглянь схеми до поданих вище задач. Що в них спільне? Чим вони відрізняються?

Слайд 25. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.131).

Слайд 26. Завдання 1. З'ясуй, які числа пропущено в таблиці.

Слайд 27-29. Завдання 2. Склади задачу за кожним малюнком відповідно до схеми. Розв’яжи задачу. Установи, який компонент є в ній шуканим. З’ясуй, чи є зв’язок між задачами.

Слайд 30. Завдання 3. У кожному стовпчику знайди значення першого виразу. Здогадайся, яке число «сховалося» у другому виразі, якщо значення виразів у стовпчику рівні.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 31. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 32. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 33. Рефлексія «Загадкові листи».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні