Каталог матеріалів

Урок №127 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Знаходимо невідомий від’ємник і зменшуване.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 127

Тема. Знаходимо невідомий від’ємник і зменшуване

Мета: формувати в учнів обчислювальні навички; уявлення про обернену задачу; актуалізувати правила знаходження невідомих компонентів арифметичних дій, вміння розв’язувати задачі на знаходження невідомого доданка, закріплювати уявлення про обернену задачу; закріплювати вивчені випадки додавання і віднімання, вміння обчислювати значення виразів на дві дії; формувати вміння розв’язувати задачі, знаходити довжину ламаної лінії; формувати навички креслення відрізків; розвивати в учнів варіативне мислення шляхом відновлення цифр і знаків арифметичних дій в істинні рівності, визначення закономірності в складанні пар виразів.

Очікувані результати: здобувач освіти має обчислювальні навички, вміє додавати і віднімати одноцифрове та кругле числа; розв’язувати задачі; подавати просте іменоване число у вигляді складеного, складене іменоване число – у вигляді простого; знаходити довжину ламаної лінії; знаходити значення виразів на кілька дій.

 Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

голова.

Слайд 3-6. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Всі готові до уроку».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 7-8. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 9-10.  Математичні приклади. Математичні приклади. Гра «Зміни емоцію».

Слайд 11. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 12. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 13-14. Хвилинка каліграфії.

2. Міркуємо логічно.

Слайд 15. Міркуємо логічно. Продовжіть запис можливих двоцифрових чисел. У записі одного числа певну цифру можна використати лише один раз.

Усне опитування.

Слайд 16. Усне опитування.

Усна лічба.

Слайд 17. Завдання 1. Заповни таблицю.

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

Закріплення правила знаходження невідомого компонента.

Слайд 18. Завдання 2. Знайди невідомі компоненти.

Закріплення поняття про обернену задачу.

Слайд 19. Завдання 3. Склади задачі за короткими записами. Усно розв’яжи першу задачу. Чи є між цими двома задачами зв’язок? Як називають такі задачі?

Формування навичок додавання і віднімання одноцифрового або круглого числа.

Слайд 20. Завдання 4. Обчисли значення виразів. Запиши результати.

Слайд 21-22. Завдання 5. Зістав вирази в кожному стовпчику. Розгадай закономірність.

Слайд 23. Рухлива вправа.

Формування вмінь знаходити значення виразів на дві дії.

Слайд 24. Завдання 6. З'ясуй, які знаки арифметичних дій пропущено в рівностях.

Розвиток логічного мислення.

Слайд 25. Завдання 7. Які числа або знаки арифметичних дій треба вставити, щоб одержати істинні рівності?

Закріплення вмінь розв’язувати задачі.

Слайд 26. Завдання 8. Виконай короткий запис задачі. Розв’яжи задачу.

Формування вмінь знаходити довжину ламаної лінії.

Слайд 27. Завдання 9. Знайди довжину ламаної АВСМ.

Формування вмінь креслити відрізки.

Слайд 28. Завдання 10. Накресли ламану, що складається з чотирьох відрізків.

Слайд 29. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.130).

Слайд 30. Завдання 1. Виконай арифметичні дії.

Слайд 31. Завдання 2. Знайди невідомі компоненти.

Слайд 32. Завдання 3. Знайди невідомі компоненти.

Слайд 33-34. Завдання 4. Зістав вирази в кожному стовпчику. Що змінюється? Як ця зміна впливає на розв'язування? Усно знайди значення виразів. Наведи ще кілька прикладів таких пар.

Слайд 35. Завдання 5. Здогадайся, які числа або знаки арифметичних дій треба вставити, щоб одержати істинні рівності.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 36. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 37. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 38. Рефлексія «Загадкові листи».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні