Каталог матеріалів

Урок №126 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Досліджуємо задачі. Шукане стає даним, а дане — шуканим.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 126

Тема. Досліджуємо задачі

Мета: формувати в учнів обчислювальні навички; уявлення про обернену задачу; знайомити учнів з оберненою задачею; формувати вміння додавати і віднімати одноцифрове та кругле число; обчислювати значення виразів на кілька дій; розв’язувати задачі; замінювати складене іменоване число простим; знаходити довжину ламаної лінії; формувати навички креслення відрізків; розвивати логічне мислення учнів шляхом визначення закономірності в побудові стовпчиків виразів, під час відновлення цифр в істинних рівностях.

Очікувані результати: здобувач освіти має обчислювальні навички, вміє додавати і віднімати одноцифрове та кругле числа; розв’язувати задачі; подавати просте іменоване число у вигляді складеного, складене іменоване число – у вигляді простого; знаходити довжину ламаної лінії; знаходити значення виразів на кілька дій.

 Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3-6. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Всі готові до уроку».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 7-8. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 9-10.  Математичні приклади. Гра «Знайди скарби».

Слайд 11. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 12. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 13-14. Хвилинка каліграфії.

2. Геометрична хвилинка.

Слайд 15. Геометрична хвилинка. Назвіть геометричні фігури. Визначте ознаку, що змінюється. Продовжіть послідовність.

Математичний диктант.

Слайд 16-17. Математичний диктант.

Усна лічба.

Слайд 18. Завдання 1. Виконай арифметичні дії за стрілочками.

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення з поняттям оберненої задачі.

Слайд 19. Завдання 2. Склади таку умову до запитання задачі, щоб її розв’язанням був вираз 27+30.

Первинне закріплення уявлення про обернену задачу.

Слайд 20-23. Завдання 3. Усно склади за короткими записами задачі про пиріжки. Розв’яжи ці задачі. Чи є зв’язок між цими трьома задачами? Що змінюється?

Формування вмінь замінювати складене іменоване число простим.

Слайд 24. Завдання 4. Подай величини в сантиметрах; у дециметрах і сантиметрах.

Слайд 25. Рухлива вправа.

Формування вмінь розв’язувати задачі; творча робота над задачею.

Слайд 26-27. Завдання 5. 1) Склади задачу за коротким записом. Перевір її розв’язання. 2) Учень виписав числа 15, 3, 18 і склав дві задачі. Чи є ці задачі оберненими до поданої вище? Чому?

Формування вмінь додавати і відлнімати одноцифрове та кругле числа.

Слайд 28-29. Завдання 6. Знайди значення виразів за схемами.

Слайд 30-31 Завдання 7. Знайди закономірність, за якою складено пари виразів. Склади ще дві пари таких виразів.

Формування вмінь знаходити невідомий компонент.

Слайд 32. Завдання 8. Здогадайся, яке число «сховалося» за смайликом.

Слайд 33. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.129).

Слайд 34. Завдання 1. Дізнайся результат виконання ланцюжка дій.

Слайд 35. Завдання 2. За короткими записами усно склади задачі про дітей, які гралися на майданчику. Розв’яжи отримані задачі. Який зв’язок між цими задачами? Це обернені задачі.

Слайд 36-37. Завдання 3. За якою закономірністю складено пари виразів у кожному стовпчику? Склади ще дві пари таких виразів.

Слайд 38. Завдання 4. Перевір розв'язання. Усно виправ помилки.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 39. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 40. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 41. Рефлексія «Загадкові листи».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні