Каталог матеріалів

Урок №125 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо числа.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 125

Тема. Додаємо і віднімаємо числа

Мета: формувати в учнів обчислювальні навички; формувати вміння додавати і віднімати одноцифрове та кругле числа; закріплювати вивчені випадки додавання і віднімання під час виконання завдань на відновлення цифри або знака арифметичної дії в істинній рівності; формувати вміння розв’язувати задачі; подавати просте іменоване число у вигляді складеного, складене іменоване число – у вигляді простого; формувати вміння знаходити довжину ламаної лінії; знаходити значення виразів на кілька дій; розвивати логічне мислення учнів шляхом визначення закономірності, за якою побудовані стовпчики виразів; шляхом відновлення цифр і знаків арифметичних дій для одержання правильної рівності.

Очікувані результати: здобувач освіти має обчислювальні навички, вміє додавати і віднімати одноцифрове та кругле числа; розв’язувати задачі; подавати просте іменоване число у вигляді складеного, складене іменоване число – у вигляді простого; знаходити довжину ламаної лінії; знаходити значення виразів на кілька дій.

 Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Слайд 3-6. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Всі готові до уроку».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 7. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 8-9.  Математичні приклади. Гра «Зміни емоцію».

Слайд 10. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 11. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 12-13. Хвилинка каліграфії.

2. Графічна вправа.

Слайд 14. Графічна вправа.

Усне опитування.

Слайд 15. Усне опитування.

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

Формування вмінь додавати і віднімати одноцифрове число та круглі числа.

Слайд 16-17. Завдання 1. Виконай обчислення з поясненням.

Закріплення вмінь додавати і віднімати одноцифрове число та круглі числа.

Слайд 18. Завдання 2. Знайди значення виразів.

Слайд 19. Завдання 3. Знайди значення виразів.

Слайд 20-21. Завдання 4. Зістав вирази в кожному стовпчику. У чому відмінність? Як ця відмінність вплине на розв'язування? Спробуй скласти ще дві пари подібних виразів.

Слайд 22. Рухлива вправа.

Слайд 23. Завдання 5. Поміркуй, які знаки арифметичних дій пропущено.

Слайд 24-25. Завдання 6. Зістав вирази в кожному стовпчику. У чому відмінність? Як ця відмінність вплине на розв'язування? Склади ще дві пари подібних виразів. Обчисли значення виразів усно.

Формування вмінь вимірювати довжини відрізків.

Слайд 26. Завдання 7. Визнач довжину ламаної в сантиметрах; у дециметрах і сантиметрах.

Слайд 27. Завдання 8. Подай величини в сантиметрах.

Формування вмінь розв’язувати задачі.

Слайд 28-29. Завдання 9. Поміркуй, чи можна розв’язати задачу. У разі потреби виправ помилку і розв’яжи задачу.

Слайд 30. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.128).

Слайд 31. Завдання 1. Попрацюй із математичними матеріалами.

Слайд 32-34. Завдання 2. Знайди значення виразів за схемами.

Слайд 35-37. Завдання 3. Знайди значення виразів за схемами.

Слайд 38. Завдання 4. Розв’яжи задачу.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 39. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 40. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 31. Рефлексія «Загадкові листи».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні