Каталог матеріалів

Урок №124 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо числа. 25 + 30 = 55, 45 – 20 = 25.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 124

Тема. Додаємо і віднімаємо числа

Мета: формувати в учнів обчислювальні навички; актуалізувати спосіб додавання і віднімання одноцифрового числа до (від) двоцифрового; знайомити учнів з додаванням і відніманням круглого числа до (від) двоцифрового; формувати вміння додавати і віднімати кругле число, одноцифрове число; формувати вміння розв’язувати задачі; порівнювати математичні вирази; розвивати творче мислення учнів під час роботи над задачами.

Очікувані результати: здобувач освіти має обчислювальні навички, знає спосіб додавання і віднімання одноцифрового числа до (від) двоцифрового; вміє додавати і віднімати круглі числа до (від) двоцифрового; вміє додавати і віднімати кругле число, одноцифрове число; розв’язувати задачі; порівнювати математичні вирази.

 Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

 

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 6.  Математична гра «Увімкни світло».

Слайд 7. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 8. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 9-10. Хвилинка каліграфії.

2. Графічна вправа.

Слайд 11. Графічна вправа.

Усне опитування.

Слайд 12-13. Усне опитування.

Актуалізація способу додавання і віднімання одноцифрового числа.

Слайд 14. Завдання 1. Знайди значення виразів за схемами.

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення зі способом додавання і віднімання круглого числа десятків.

Слайд 15. Завдання 2. Попрацюй з намистинками (кружками).

Первинне закріплення способу додавання і віднімання круглого числа десятків.

Слайд 16. Завдання 3. Знайди значення виразів за схемами.

Слайд 17. Рухлива вправа.

Формування вмінь додавати і віднімати кругле число.

Слайд 18-20. Завдання 4. Обчисли значення виразів за схемами.

Слайд 21. Завдання 5. Зістав пари виразів. У чому відмінність? Як ця відмінність вплине на розв'язання?

Формування вмінь розв’язувати задачі.

Слайд 22. Завдання 6. Прочитай задачу. Розглянь схему. Що позначають відрізки? Розв'яжи задачу усно.

Слайд 23. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.127).

Слайд 24-25. Завдання 1. Попрацюй із математичними матеріалами.

Слайд 26. Завдання 2. Розглянь вирази. У кожному стовпчику знайди значення першої суми. Зістав першу суму з другою. Що змінюється? Як ця зміна впливає на розв'язування?

Слайд 27. Завдання 3. Знайди значення виразів.

Слайд 28. Завдання 4. Накресли відрізок МР завдовжки 1 дм 3 см, а відрізок СК – на 3 см коротший.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 29. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 30. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 31. Рефлексія «Загадкові листи».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні