Каталог матеріалів

Урок №123 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо числа. 3 дм 2 см = 32 см.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 123

Тема. Додаємо і віднімаємо числа

Мета: формувати в учнів обчислювальні навички; закріпити знання десяткового складу чисел, уміння порівнювати двоцифрові числа; формувати вміння додавати і віднімати одноцифрове число; актуалізувати знання випадків додавання і віднімання іменованих чисел; ознайомити з поданням складеного іменованого числа у вигляді простого; вчити замінювати число, подане в двох одиницях вимірювання довжини, простим іменованим числом; формувати вміння розв’язувати задачі; порівнювати математичні вирази; розвивати логічне мислення учнів.

Очікувані результати: здобувач освіти має обчислювальні навички знання десяткового складу чисел, уміння порівнювати двоцифрові числа; вміє додавати і віднімати одноцифрове число; іменовані числа; вміє подавати складене іменовановане число у вигляді простого; замінювати число, подане в двох одиницях вимірювання довжини, простим іменованим числом; розв’язувати задачі; порівнювати математичні вирази.

 Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 6-7.  Гра «Математичний Дартс».

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Графічна вправа.

Слайд 12. Графічна вправа.

Усне опитування.

Слайд 13-14. Усне опитування.

Актуалізація способу міркування при додаванні та відніманні одноцифрового числа до/від двоцифрового.

Слайд 15. Завдання 1. Попрацюй з намистинками (кружками). Запиши рівності.

Актуалізація десяткового складу двоцифрових чисел.

Слайд 16. Завдання 2. Заміни число сумою розрядних доданків.

Слайд 17-18. Завдання 3. Поясни розв'язання. Виконай додавання і віднімання, коментуючи кожний крок розв'язання.

Актуалізація знань про співвідношення одиниць вимірювання довжини, про прийом подання простого іменованого числа у вигляді складеного.

Слайд 19. Завдання 4. Подай величини в дециметрах і сантиметрах.

Слайд 20. Рухлива вправа.

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення з прийомом подання складеного іменованого числа у вигляді простого.

Слайд 21. Завдання 5. Розглянь, як подати величину в сантиметрах.

Формування вмінь подавати складене іменоване число у вигляді простого.

Слайд 22. Завдання 6. Подай величини в сантиметрах.

Формування вмінь розв’язувати задачі.

Слайд 23. Завдання 7. Виконай короткий запис задачі. Розв'яжи задачу.

Слайд 24. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.126).

Слайд 25. Завдання 1. Попрацюй із математичними матеріалами.

Слайд 26. Завдання 2. Заміни кожне число сумою розрядних доданків.

Слайд 27-29. Завдання 3. Виконай додавання і віднімання. Поясни хід обчислень.

Слайд 30. Завдання 4. Подай величини в дециметрах і сантиметрах.

Слайд 31. Завдання 5.Розглянь, як подати величину в сантиметрах. Подай величини в сантиметрах.

Слайд 32. Завдання 6. Накресли відрізок СК завдовжки 1 дм 4 см.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 33. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 30. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 31. Рефлексія «Загадкові листи».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні