Каталог матеріалів

Урок №122 для 1 класу з математики за С.О. Скворцовою - Додаємо і віднімаємо одноцифрове число.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекту «Математика. 1 клас. С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник; навчальний зошит у 4-х частинах; методичний супровід для вчителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит у 4 частинах»; розробки уроків до підручника С.О. Скворцової, О.В.Онопрієнко).

Урок № 122

Тема. Додаємо і віднімаємо одноцифрове число

Мета: формувати в учнів обчислювальні навички; актуалізувати вивчені випадки додавання і віднімання чисел; знайомити зі способами додавання одноцифрового числа до двоцифрового, віднімання одноцифрового числа від двоцифрового; формувати вміння розв’язувати задачі; додавати і віднімати число 10; порівнювати математичні вирази; знаходити значення виразів на кілька дій; розвивати логічне мислення учнів у ході добору чисел для утворення істинної рівності.

Очікувані результати: здобувач освіти має обчислювальні навички; знає випадки додавання і віднімання чисел; знає способи додавання одноцифрового числа до двоцифрового, віднімання одноцифрового числа від двоцифрового; вміє розв’язувати задачі; додавати і віднімати число 10; порівнювати математичні вирази; знаходити значення виразів на кілька дій.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — математики, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання та письма, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання: набір геометричних фігур та цифр; конструктор LEGO «Шість цеглинок», мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі: математична.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Слайд 4-5. Повідомлення теми уроку та мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

 

3. Актуалізація знань. Підготовчі вправи. Усний рахунок.

 

Слайд 6-7.  Математичні приклади. Гра «Хто сховався в Кіндері?»

Слайд 8. Фізхвилинка для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії.

Настанова вчителя. Каліграфічна хвилинка.

Слайд 9. Настанова вчителя. Сиди правильно. Пиши правильно.

Слайд 10-11. Хвилинка каліграфії.

2. Графічна вправа.

Слайд 12. Графічна вправа.

Усне опитування.

Слайд 13-14. Усне опитування.

Усна лічба.

Слайд 15. Завдання 1. Виконай арифметичні дії.

ІІІ. Формування нових знань і способів дії.

Ознайомлення зі способом додавання одноцифрового числа до двоцифрового.

Слайд 16. Завдання 2. Попрацюй із намистинками (кружками). Скільки в числі десятків і одиниць? Що додаємо? Число якого розряду змінюється? Склади рівності.

Слайд 17. Завдання 3. Попрацюй із намистинками (кружками). Скільки в числі десятків і одиниць? Що віднімаємо? Число якого розряду змінюється? Склади рівності.

Слайд 18. Рухлива вправа.

Первинне закріплення способу додавання одноцифрового числа до двоцифрового.

Слайд 19. Завдання 4. Зістав вирази. Знайди значення першої суми. Поміркуй, як це допоможе знайти значення решти сум.

Первинне закріплення способу віднімання одноцифрового числа від двоцифрового.

Слайд 20. Завдання 5. Зістав вирази. Знайди значення першої різниці. Здогадайся, як це допоможе знайти значення решти різниць.

Формування вмінь виконувати додавання і віднімання одноцифрового числа.

Слайд 21. Завдання 6. Обчисли значення виразів за схемами.

Формування вмінь розв’язувати задачі.

Слайд 22. Завдання 7. Склади задачу, виконай короткий запис задачі. Розв'яжи задачу.

Слайд 23. Рухлива вправа.

IІІ. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок.

Робота за підручником (с.125).

Слайд 24-25. Завдання 1. Попрацюй із математичними матеріалами.

Слайд 26-27. Завдання 2. Розглянь вирази. У кожному стовпчику знайди значення першого виразу. Поміркуй, як це допоможе знайти значення решти виразів у стовпчику.

Слайд 28. Завдання 3. Знайди значення виразів.

ІV. Заключна частина. Рефлексія.

Виконання Online завдання.

Слайд 29. Online завдання.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 30. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 31. Рефлексія «Загадкові листи».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні